HP Deskjet 6988dt Printer - Σύνδεση του εκτυπωτή σε δίκτυο Ethernet

background image

εγκαταστήσετε

το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

σε

κάθε

υπολογιστή

που

θα

τον

χρησι

µ

οποιεί

.

Σύνδεση

του

εκτυπωτή

σε

δίκτυο

Ethernet

Εγκατάσταση

του

λογισ

µ

ικού

εκτυπωτή

Σύνδεση

του

εκτυπωτή

σε

δίκτυο

Ethernet

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

συνδέσετε

τον

εκτυπωτή

σε

δίκτυο

Ethernet:

1.

Εάν

χρειάζεται

,

εγκαταστήστε

το

υλικό

του

εκτυπωτή

.

Για

οδηγίες

εγκατάστασης

του

υλικού

του

εκτυπωτή

,

ανατρέξτε

στο

φυλλάδιο

εγκατάστασης

που

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

.

2.

Βεβαιωθείτε

ότι

ο

εκτυπωτής

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

.

3.

Συνδέστε

το

καλώδιο

Ethernet

σε

µ

ια

διαθέσι

µ

η

θύρα

του

διανο

µ

έα

ή

του

δρο

µ

ολογητή

του

δικτύου

.

Ση

µ

είωση

Μην

συνδέετε

το

καλώδιο

Ethernet

σε

θύρα

WAN, Uplink

ή

Internet.

4.

Συνδέστε

το

καλώδιο

Ethernet

στη

θύρα

Ethernet

στο

πίσω

µ

έρος

του

εκτυπωτή

.

Ση

µ

είωση

Ο

ασύρ

µ

ατος

ραδιοπο

µ

πός

του

εκτυπωτή

είναι

απενεργοποιη

µ

ένος

όταν

είναι

συνδεδε

µ

ένο

ένα

καλώδιο

Ethernet

στον

εκτυπωτή

.

Οδηγός

χρήσης

55

background image

5.

Κάντε

ένα

από

τα

παρακάτω

:

Κατάσταση

της

φωτεινής

ένδειξης

σύνδεσης

Εργασία

Ανα

µµ

ένη

Προχωρήστε

στο

βή

µ

α

6.

Σβηστή

Επαναλάβετε

τα

βή

µ

ατα

2

έως

4.

Εάν

οι

φωτεινές

ενδείξεις

παρα

µ

ένουν

σβηστές

,

ελέγξτε

τα

παρακάτω

:

Ο

εκτυπωτής

έχει

τεθεί

σε

λειτουργία

.

Ο

διανο

µ

έας

ή

ο

δρο

µ

ολογητής

του

δικτύου

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

.

Οι

συνδέσεις

των

καλωδίων

είναι

ασφαλείς

.

Χρησι

µ

οποιείτε

καλώδιο

Ethernet

.

6.

Εκτυπώστε

µ

ια

σελίδα

αναφοράς

HP

.

7.

Εγκαταστήστε

το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

σε

κάθε

υπολογιστή

που

θα

τον

χρησι

µ

οποιεί

.

Προσοχή

Συνιστάται

ο

εκτυπωτής

και

οι

υπολογιστές

που

τον

χρησι

µ

οποιούν

να

περιλα

µ

βάνονται

στο

ίδιο

δευτερεύον

δίκτυο

.

Η

εγκατάσταση

του

εκτυπωτή

σε

διαφορετικά

δευτερεύοντα

δίκτυα

µ

πορεί

να

δη

µ

ιουργήσει

προβλή

µ

ατα

,

ανάλογα

µ

ε

τον

τύπο

του

δρο

µ

ολογητή

που

χρησι

µ

οποιείτε

.

Εγκατάσταση

του

λογισ

µ

ικού

εκτυπωτή

Πριν