HP Deskjet 6988dt Printer - Εγκατάσταση του λογισμικού εκτυπωτή

background image

εγκαταστήσετε

το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

σε

έναν

υπολογιστή

του

δικτύου

ελέγξτε

τα

παρακάτω

:

Ο

εκτυπωτής

είναι

εγκατεστη

µ

ένος

και

έχει

τεθεί

σε

λειτουργία

.

Ο

διανο

µ

έας

,

ο

µ

εταγωγέας

ή

ο

δρο

µ

ολογητής

του

δικτύου

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

και

λειτουργεί

σωστά

.

Όλοι

οι

υπολογιστές

του

δικτύου

είναι

ενεργοποιη

µ

ένοι

και

συνδεδε

µ

ένοι

στο

δίκτυο

.

Ο

εκτυπωτής

είναι

εγκατεστη

µ

ένος

στο

δίκτυο

.

Προηγού

µ

ενες

εγκαταστάσεις

Εάν

το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

είχε

εγκατασταθεί

στον

υπολογιστή

,

πρέπει

να

χρησι

µ

οποιήσετε

το

CD

του

λογισ

µ

ικού

για

να

εγκαταστήσετε

µ

ια

έκδοση

Ethernet

του

προγρά

µµ

ατος

οδήγησης

του

εκτυπωτή

στον

υπολογιστή

.

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

.

Ο

οδηγός

εγκατάστασης

του

λογισ

µ

ικού

του

εκτυπωτή

θα

σας

καθοδηγήσει

στη

διαδικασία

εγκατάστασης

.

Κεφάλαιο

4

56

HP Deskjet 6980 series

background image

Προσοχή

Συνιστάται

ο

εκτυπωτής

και

οι

υπολογιστές

που

τον

χρησι

µ

οποιούν

να

περιλα

µ

βάνονται

στο

ίδιο

δευτερεύον

δίκτυο

.

Η

εγκατάσταση

του

εκτυπωτή

σε

διαφορετικά

δευτερεύοντα

δίκτυα

µ

πορεί

να

δη

µ

ιουργήσει

προβλή

µ

ατα

,

ανάλογα

µ

ε

τον

τύπο

του

δρο

µ

ολογητή

που

χρησι

µ

οποιείτε

.

Εγκατάσταση

λογισ

µ

ικού

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

για

να

εγκαταστήσετε

το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

στον

υπολογιστή

:

1.

Κλείστε

όλες

τις

εφαρ

µ

ογές

που

εκτελούνται

στον

υπολογιστή

.

2.

Τοποθετήστε

το

CD

λογισ

µ

ικού

του

εκτυπωτή

στη

µ

ονάδα

CD-ROM

του

υπολογιστή

.

3.

Ακολουθήστε

τις

οδηγίες

της

οθόνης

Στην

οθόνη

Connection Type (

Τύπος

σύνδεσης

)

επιλέξτε

Wired Network (

Καλωδιακό

δίκτυο

)

(

όχι

Ασύρ

µ

ατο

).

4.

Μετά

την

ολοκλήρωση

της

εγκατάστασης

,

ακολουθήστε

τις

οδηγίες

στην

οθόνη

για

να

εκτυπώσετε

µ

ια

δοκι

µ

αστική

σελίδα

.

Φωτεινές