HP Deskjet 6988dt Printer - Βασικές γνώσεις για το Ethernet

background image

εγκαταστήσετε

τον

εκτυπωτή

σε

ένα

δίκτυο

Ethernet,

ακολουθήστε

τις

οδηγίες

εγκατάστασης

δικτύου

Ethernet

.

Υλικό
∆ιανο

µ

είς

, µ

εταγωγείς

και

δρο

µ

ολογητές

Σε

ένα

δίκτυο

Ethernet,

οι

συσκευές

,

όπως

υπολογιστές

και

εκτυπωτές

,

συνδέονται

σε

έναν

διανο

µ

έα

(hub)

,

µ

εταγωγέα

(switch)

ή

δρο

µ

ολογητή

(router)

του

δικτύου

.

Οδηγός

χρήσης

51

background image

Οι

διανο

µ

είς

, µ

εταγωγείς

και

δρο

µ

ολογητές

µ

πορεί

να

µ

οιάζουν

µ

εταξύ

τους

,

αλλά

έχουν

ση

µ

αντικές

διαφορές

:

Οι

διανο

µ

είς

είναι

παθητικές

συσκευές

.

Άλλες

συσκευές

στο

δίκτυο

συνδέονται

στο

διανο

µ

έα

προκει

µ

ένου

να

επικοινωνήσουν

µ

εταξύ

τους

.

Ο

διανο

µ

έας

δεν

διαχειρίζεται

το

δίκτυο

.

Ο

µ

εταγωγέας

επιτρέπει

στις

συσκευές

του

δικτύου

να

επικοινωνούν

ά

µ

εσα

µ

εταξύ

τους

µ

ε

ο

µ

αλό

και

αποτελεσ

µ

ατικό

τρόπο

.

Ο

µ

εταγωγέας

παρακολουθεί

και

κατευθύνει

την

κίνηση

στο

δίκτυο

προκει

µ

ένου

να

δίδεται

σε

κάθε

µ

ετάδοση

το

µ

έγιστο

δυνατό

εύρος

ζώνης

.

Παρακολουθώντας

την

κίνηση

στο

δίκτυο

,

ο

µ

εταγωγέας

ελαχιστοποιεί

τις

διενέξεις

και

εξασφαλίζει

τη

µ

έγιστη

δυνατή

ταχύτητα

.

Οι

δρο

µ

ολογητές

συνδέουν

κυρίως

διαφορετικά

δίκτυα

(

για

παράδειγ

µ

α

,

συνδέουν

ένα

οικιακό

δίκτυο

στο

Internet).

Οι

δρο

µ

ολογητές

είναι

ενεργητικές

συσκευές

.

Οι

δρο

µ

ολογητές

διαθέτουν

εργαλεία

διαχείρισης

δικτύων

,

όπως

τείχη

προστασίας

και

DHCP

.

Ο

δρο

µ

ολογητής

µ

πορεί

επίσης

να

λειτουργήσει

ως

πύλη

,

ενώ

ο

διανο

µ

έας

και

ο

µ

εταγωγέας

δεν

µ

πορούν

.

Καλώδια

Χρησι

µ

οποιήστε

καλώδιο

CAT-5 Ethernet

για

να

συνδέσετε

τον

εκτυπωτή

σε

δίκτυο

Ethernet.

Τα

καλώδια

Ethernet

έχουν

ακροδέκτη

RJ-45.

1

ακροδέκτης

RJ-45

Επικοινωνία

δικτύου

TCP/IP

Οι

συσκευές

ενός

δικτύου

επικοινωνούν

µ

εταξύ

τους

χρησι

µ

οποιώντας

µ

ια

"

γλώσσα

"

που

καλείται

πρωτόκολλο

.

Ο

εκτυπωτής

έχει

σχεδιαστεί

για

λειτουργία

σε

δίκτυα

που

χρησι

µ

οποιούν

το

διαδεδο

µ

ένο

πρωτόκολλο

TCP/IP

.

∆ιεύθυνση

IP

Κάθε

συσκευή

στο

δίκτυο

διακρίνεται

από

µ

ια

µ

οναδική

διεύθυνση

IP.

Τα

περισσότερα

δίκτυα

χρησι

µ

οποιούν

ένα

εργαλείο

λογισ

µ

ικού

όπως

το

DHCP

ή

το

AutoIP

,

για

να

εκχωρούν

αυτό

µ

ατα

διευθύνσεις

IP.

Συνδέσεις

Internet

Τα

δίκτυα

δεν

συνδέονται

απαραίτητα

στο

Internet.

Κεφάλαιο

4

52

HP Deskjet 6980 series

background image

Εάν

τοποθετήσετε

τον

εκτυπωτή

σε

δίκτυο

συνδεδε

µ

ένο

στο

Internet,

συνιστάται

η

χρήση

πύλης

έτσι

ώστε

η

διεύθυνση

IP

του

εκτυπωτή

να

εκχωρείται

µ

έσω

DHCP

.

Η

πύλη

µ

πορεί

να

είναι

ένας

δρο

µ

ολογητής

ή

ένας

υπολογιστής

µ

ε

Windows

που

τρέχει

το

Internet Connection Sharing (ICS)

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

το

ICS,

ανατρέξτε

στην

τεκ

µ

ηρίωση

των

Windows.

Παραδείγ

µ

ατα

δικτύου

Ethernet

Για

να

δείτε

µ

ερικά

παραδείγ

µ

ατα

δικτύων

Ethernet,

ανατρέξτε

στη

σελίδα

παραδειγ

µ

άτων

δικτύου

Ethernet

.

Εκτύπωση

Οι

υπολογιστές

του

δικτύου

στέλνουν

εργασίες

εκτύπωσης

ά

µ

εσα

στον

εκτυπωτή

,

ο

οποίος

τις

εκτυπώνει

µ

ε

τη

σειρά

που

τις

έλαβε

.

Ο

εκτυπωτής

µ

πορεί

να

δεχτεί

εργασίες

εκτύπωσης

που

έχουν

αποσταλεί

ταυτόχρονα

από

τέσσερις

χρήστες

.

Για

παράδειγ

µ

α

,

εάν

πέντε

χρήστες

στείλουν

ταυτόχρονα

µ

ια

εργασία

εκτύπωσης

στον

εκτυπωτή

,

ο

εκτυπωτής

θα

δεχτεί

τις

τέσσερις

εργασίες

εκτύπωσης

και

θα

απορρίψει

την

πέ

µ

πτη

.

Ο

χρήστης

που

έστειλε

την

πέ

µ

πτη

εργασία

θα

πρέπει

να

περι

µ

ένει

λίγα

λεπτά

και

µ

ετά

να

στείλει

ξανά

την

εργασία

εκτύπωσης

.

Τι

χρειάζεστε

για

ένα

καλωδιακό

δίκτυο

Για

τη

σύνδεση

του

εκτυπωτή

σε

καλωδιακό

δίκτυο

,

θα