HP Deskjet 6988dt Printer - Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Bluetooth

background image

Πληκτρολογήστε

τη

διεύθυνση

στη

συσκευή

Bluetooth

ακολουθώντας

τις

οδηγίες

που

συνοδεύουν

τη

συσκευή

Bluetooth.

Εάν

η

συσκευή

Bluetooth

ε

µ

φανίσει

το

όνο

µ

α

του

εκτυπωτή

Ακολουθήστε

τις

οδηγίες

που

συνοδεύουν

τη

συσκευή

Bluetooth

για

να

επιλέξετε

τον

εκτυπωτή

ή

να

αλλάξετε

το

όνο

µ

α

µ

ε

το

οποίο

ε

µ

φανίζεται

ο

εκτυπωτής

.

∆ια

µ

όρφωση

των

ρυθ

µ

ίσεων

Bluetooth

Η

µ

έθοδος

δια

µ

όρφωσης

των

ρυθ

µ

ίσεων

Bluetooth

για

τον

εκτυπωτή

εξαρτάται

από

το

αν

ο

εκτυπωτής

είναι

συνδεδε

µ

ένος

σε

δίκτυο

.

Εάν

ο

εκτυπωτής

δεν

είναι

συνδεδε

µ

ένος

σε

δίκτυο

.

Ση

µ

είωση

Εάν

ο

εκτυπωτής

δεν

είναι

συνδεδε

µ

ένος

σε

δίκτυο

,

θα

χρειαστείτε

ένα

καλώδιο

USB

για

να

δια

µ

ορφώσετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

Bluetooth.

1.

Συνδέστε

ένα

καλώδιο

USB

από

τον

υπολογιστή

στην

πίσω

θύρα

USB

του

εκτυπωτή

.

2.

Ανοίξτε

την

Εργαλειοθήκη

του

εκτυπωτή

.

Οδηγός

χρήσης

59

background image

3.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Configure Bluetooth Settings (

∆ια

µ

όρφωση

ρυθ

µ

ίσεων

Bluetooth)

.

4.

∆ια

µ

ορφώστε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

που

θέλετε

και

στη

συνέχεια

επιλέξτε

Apply

(

Εφαρ

µ

ογή

)

.

Εάν

ο

εκτυπωτής

είναι

συνδεδε

µ

ένος

ασύρ

µ

ατα

ή

µ

έσω

καλωδίου

Ethernet

σε

δίκτυο

1.

Ανοίξτε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

στον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

του

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Bluetooth

.

3.

∆ια

µ

ορφώστε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

που

θέλετε

και

στη

συνέχεια

επιλέξτε

Apply

(

Εφαρ

µ

ογή

)

.

Ο

παρακάτω

πίνακας

περιγράφει

τις

ρυθ

µ

ίσεις

Bluetooth:

Επιλογή

Περιγραφή

∆ιεύθυνση
συσκευής

Η

διεύθυνση

MAC

του

προσαρ

µ

ογέα

ασύρ

µ

ατης

εκτύπωσης

Bluetooth.

Όνο

µ

α

συσκευής

Το

όνο

µ

α

που

έχει

εκχωρηθεί

στον

εκτυπωτή

και

ε

µ

φανίζεται

σε

άλλες

συσκευές

Bluetooth

όταν

τον

εντοπίσουν

.

Μπορείτε

να

πληκτρολογήσετε

ένα

νέο

όνο

µ

α

εκτυπωτή

.

Κλειδί

πρόσβασης

Ο

τετραψήφιος

αριθ

µ

ός

που

πρέπει

να

εισάγετε

ώστε

να

µ

πορείτε

να

εκτυπώσετε

µ

έσω

Bluetooth.

Το

προεπιλεγ

µ

ένο

κλειδί

πρόσβασης

είναι

0000.

Για

να

αλλάξετε

το

κλειδί

πρόσβασης

Toolbox (

Εργαλειοθήκη

)

:

Επιλέξτε

Change Passkey

(

Αλλαγή

κλειδιού

πρόσβασης

)

και

πληκτρολογήστε

ένα

νέο

τετραψήφιο

αριθ

µ

ό

.

EWS

:

Πληκτρολογήστε

ένα

νέο

τετραψήφιο

αριθ

µ

ό

.

Επαναφορά

Bluetooth

Για

επαναφορά

του

Bluetooth

στις

προεπιλεγ

µ

ένες

εργοστασιακές

ρυθ

µ

ίσεις

Toolbox (

Εργαλειοθήκη

)

:

Επιλέξτε

Reset Device Access

(

Επαναφορά

πρόσβασης

συσκευής

)

.

EWS

:

Επιλέξτε

Ναι

,

να

γίνει

επαναφορά

Bluetooth

:

∆υνατότητα
ε

µ

φάνισης

Για

να

επιλέξετε

τη

δυνατότητα

ε

µ

φάνισης

του

εκτυπωτή

σε

άλλες

συσκευές

Bluetooth

Toolbox (

Εργαλειοθήκη

)

:

Επιλέξτε

το

πλαίσιο

ελέγχου

Make device visible to other Bluetooth devices (

Να

ε

µ

φανίζεται

η

συσκευή

σε

άλλες

συσκευές

Bluetooth)

για

να

επιτρέψετε

σε

κάθε

συσκευή

Bluetooth

που

βρίσκεται

εντός

ε

µ

βέλειας

να

εντοπίζει

και

να

χρησι

µ

οποιεί

τον

εκτυπωτή

.

Εάν

δεν

το

επιλέξετε

, µ

όνο

οι

συσκευές

που

έχουν

αποθηκεύσει

τη

διεύθυνση

συσκευής

Bluetooth

του

Κεφάλαιο

4

60

HP Deskjet 6980 series

background image

Επιλογή

Περιγραφή

εκτυπωτή

µ

πορούν

να

τον

εντοπίσουν

και

να

τον

χρησι

µ

οποιήσουν

.

EWS

:

Ορίστε

µ

ία

από

τις

παρακάτω

επιλογές

:

Ορατό

σε

όλες

:

Οποιαδήποτε

συσκευή

Bluetooth

που

βρίσκεται

εντός

ε

µ

βέλειας

µ

πορεί

να

εντοπίσει

και

να

χρησι

µ

οποιήσει

τον

εκτυπωτή

.

Μη

ορατό

:

Μόνο

οι

συσκευές

που

έχουν

αποθηκεύσει

τη

διεύθυνση

συσκευής

Bluetooth

του

εκτυπωτή

µ

πορούν

να

τον

εντοπίσουν

και

να

τον

χρησι

µ

οποιήσουν

.

Επίπεδο

ασφάλειας

Για

να

ορίσετε

το

επίπεδο

ασφάλειας

Ορίστε

µ

ία

από

τις

παρακάτω

επιλογές

:

Χα

µ

ηλό

:

Ο

εκτυπωτής

δεν

απαιτεί

κλειδί

πρόσβασης

.

Οποιαδήποτε

συσκευή

Bluetooth

που

βρίσκεται

εντός

ε

µ

βέλειας

µ

πορεί

να

εκτυπώσει

στον

εκτυπωτή

.

Υψηλό

:

Ο

εκτυπωτής

απαιτεί

κλειδί

πρόσβασης

προτού

επιτρέψει

στη

συσκευή

Bluetooth

να

στείλει

σε

αυτό

µ

ια

εργασίας

εκτύπωσης

.

Εκτύπωση