HP Deskjet 6988dt Printer - Wired equivalent privacy (WEP)

background image

Wired equivalent privacy (WEP)

Το

πρωτόκολλο

WEP

παρέχει

ασφάλεια

κρυπτογραφώντας

δεδο

µ

ένα

που

αποστέλλονται

µ

έσω

ραδιοκυ

µ

άτων

από

µ

ία

ασύρ

µ

ατη

συσκευή

σε

µ

ία

άλλη

Το

πρωτόκολλο

WEP µ

πορεί

επίσης

να

παρέχει

ασφάλεια

µ

έσω

ελέγχου

ταυτότητας

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

τον

έλεγχο

ταυτότητας

και

την

κρυπτογράφηση

,

ανατρέξτε

στη

σελίδα

ελέγχου

ταυτότητας

και

κρυπτογράφησης

.

Το

πρωτόκολλο

WEP

κωδικοποιεί

τα

δεδο

µ

ένα

που

αποστέλλονται

στο

δίκτυο

καθιστώντας

τα

ακατάληπτα

στους

µ

η

εξουσιοδοτη

µ

ένους

χρήστες

.

Μόνο

συσκευές

που

έχουν

τις

ίδιες

ρυθ

µ

ίσεις

WEP µ

ε

τον

εκτυπωτή

θα

µ

πορούν

να

επικοινωνήσουν

µ

ε

τον

εκτυπωτή

.

Κεφάλαιο

4

36

HP Deskjet 6980 series

background image

Για

παράδειγ

µ

α

,

εάν

το

δίκτυο

του

εκτυπωτή

χρησι

µ

οποιεί

WEP, µ

όνο

οι

συσκευές

που

έχουν

τις

ίδιες

ρυθ

µ

ίσεις

WEP µ

ε

τον

εκτυπωτή

θα

µ

πορούν

να

τον

χρησι

µ

οποιήσουν

.

Η

WEP

είναι

δυνατότητα

του

δικτύου

Η

WEP

είναι

µ

ια

προαιρετική

δυνατότητα

ασύρ

µ

ατου

δικτύου

.

∆εν

χρησι

µ

οποιούν

όλα

τα

ασύρ

µ

ατα

δίκτυα

τη

µ

έθοδο

WEP.

Ρυθ

µ

ίστε

τον

εκτυπωτή

για

WEP µ

όνο

εάν

το

δίκτυο

στο

οποίο

βρίσκεται

χρησι

µ

οποιεί

WEP.

Οι

ρυθ

µ

ίσεις

WEP

του

εκτυπωτή

πρέπει

να

ταιριάζουν

µ

ε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

δικτύου

.

Εάν

το

δίκτυο

διαθέτει

WEP,

πρέπει

να

χρησι

µ

οποιήσετε

ένα

καλώδιο

Ethernet

για

να

συνδέσετε

τον

εκτυπωτή

στο

δίκτυο

προκει

µ

ένου

να

εγκαταστήσετε

το

λογισ

µ

ικό

εκτυπωτή

.

Εάν

το

δίκτυο

του

εκτυπωτή

δεν

χρησι

µ

οποιεί

τη

µ

έθοδο

WEP, µ

ην

ρυθ

µ

ίσετε

τον

εκτυπωτή

για

να

χρησι

µ

οποιεί

WEP.

Εάν

δεν

γνωρίζεται

εάν

το

δίκτυο

χρησι

µ

οποιεί

WEP,

ανατρέξτε

στο

βοηθητικό

πρόγρα

µµ

α

δια

µ

όρφωσης

της

κάρτας

NIC

του

υπολογιστή

ή

το

ασύρ

µ

ατο

ση

µ

είο

πρόσβασης

(WAP)

του

δικτύου

.

Κλειδιά

WEP

Οι

συσκευές

σε

δίκτυο

µ

ε

δυνατότητα

WEP

χρησι

µ

οποιούν

κλειδιά

WEP

για

την

κωδικοποίηση

δεδο

µ

ένων

.

Τα

κλειδιά

WEP µ

πορούν

επίσης

να

χρησι

µ

οποιηθούν

για

έλεγχο

ταυτότητας

.

Αφού

δη

µ

ιουργήσετε

ένα

σύνολο

κλειδιών

WEP,

καταγράψτε

και

αποθηκεύστε

τα

κλειδιά

σε

µ

ια

ασφαλή

τοποθεσία

.

Ίσως

να

είναι

αδύνατο

να

ανακτήσετε

τα

κλειδιά

WEP

σε

περίπτωση

που

τα

χάσετε

.

Προσοχή

Εάν

χάσετε

τα

κλειδιά

WEP,

δεν

θα

µ

πορείτε

να

προσθέσετε

µ

ια

νέα

συσκευή

στο

δίκτυο

χωρίς

να

αναδια

µ

ορφώσετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

WEP

για

όλες

τις

συσκευές

του

δικτύου

.

Ένα

δίκτυο

µ

ε

δυνατότητα

WEP µ

πορεί

να

χρησι

µ

οποιεί

πολλά

κλειδιά

WEP.

Σε

κάθε

κλειδί

WEP

έχει

εκχωρηθεί

ένας

αριθ

µ

ός

κλειδιού

(

όπως

Κλειδί

2).

Κάθε

συσκευή

στο

δίκτυο

πρέπει

να

αναγνωρίζει

όλα

τα

κλειδιά

WEP

του

δικτύου

και

τον

αριθ

µ

ό

κλειδιού

που

έχει

εκχωρηθεί

σε

κάθε

ένα

από

αυτά

.

Για

να

προσθέσετε

κρυπτογράφηση

WEP

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

ρυθ

µ

ίσετε

τον

εκτυπωτή

για

χρήση

WEP:

1.

Ανοίξτε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

του

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Networking (

∆ικτύωση

)

.

3.

Στην

επιλογή

Connection (

Σύνδεση

)

,

κάντε

κλικ

στο

Wireless (802.11)

.

4.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Advanced (

Για

προχωρη

µ

ένους

)

.

5.

Στις

Network Settings (

Ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

)

,

επιλέξτε

Infrastructure (

Υποδο

µ

ή

)

ή

Ad Hoc

και

στη

συνέχεια

κάντε

κλικ

στην

επιλογή

WEP encryption

(

Κρυπτογράφηση

WEP)

.

6.

Επιλέξτε

τη

µ

έθοδο

ελέγχου

ταυτότητας

από

την

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Authentication (

Έλεγχος

ταυτότητας

)

.

Οδηγός

χρήσης

37

background image

7.

Εισάγετε

το

κλειδί

WEP

στο

πλαίσιο

Key (

Κλειδί

)

,

εισάγετε

ξανά

το

κλειδί

WEP

στο

πλαίσιο

Confirm Key (

Επιβεβαίωση

κλειδιού

)

και

στη

συνέχεια

επιλέξτε

έναν

αριθ

µ

ό

από

την

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Index (

Ευρετήριο

)

για

να

εκχωρήσετε

έναν

αριθ

µ

ό

στο

κλειδί

WEP.

Ση

µ

είωση

Εάν

το

δίκτυο

χρησι

µ

οποιεί

πολλά

κλειδιά

WEP,

επαναλάβετε

το

βή

µ

α

έξι

για

κάθε

κλειδί

WEP.

Εκχωρήστε

σε

κάθε

κλειδί

WEP

διαφορετικό

αριθ

µ

ό

ευρετηρίου

.

8.

Ελέγξτε

την

περίληψη

δια

µ

όρφωσης

,

κάντε

κλικ

στην

επιλογή

Apply (

Εφαρ

µ

ογή

)

και

µ

ετά

κλείστε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS).