HP Deskjet 6988dt Printer - Ενσωματωμένος διακομιστής για τον Παγκόσμιο Ιστό (EWS)

background image

πρόσβασης
εξοπλισ

µ

ού

Η

διεύθυνση

MAC

του

ασύρ

µ

ατου

ση

µ

είου

πρόσβασης

(WAP)

για

το

δίκτυο

του

εκτυπωτή

.

Η

ρύθ

µ

ιση

αυτή

ισχύει

µ

όνο

για

δίκτυα

υποδο

µ

ής

.

Η

ένδειξη

"

∆εν

ισχύει

"

ση

µ

αίνει

ότι

ο

εκτυπωτής

είναι

δια

µ

ορφω

µ

ένος

για

λειτουργία

επικοινωνίας

ad hoc

.

∆ιάφορα

Η

ενότητα

"

∆ιάφορα

"

περιέχει

πληροφορίες

που

ισχύουν

για

δίκτυα

Ethernet

και

ασύρ

µ

ατα

και

για

συνδέσεις

PictBridge:

Στοιχείο

Ερ

µ

ηνεία

Πακέτα

που

µ

εταδόθ

.

Αριθ

µ

ός

πακέτων

που

εστάλησαν

χωρίς

σφάλ

µ

α

.

Το

στοιχείο

αυτό

µ

πορεί

να

ζητηθεί

από

το

τ

µ

ή

µ

α

επισκευών

και

υποστήριξης

της

HP.

Πακέτα

που

ελήφθησαν

Αριθ

µ

ός

πακέτων

που

ελήφθησαν

χωρίς

σφάλ

µ

α

.

Το

στοιχείο

αυτό

µ

πορεί

να

ζητηθεί

από

το

τ

µ

ή

µ

α

επισκευών

και

υποστήριξης

της

HP.

Κατάσταση

PictBridge

Συνδεδε

µ

ένη

:

Ο

εκτυπωτής

είναι

συνδεδε

µ

ένος

σε

ψηφιακή

κά

µ

ερα

.

Σφάλ

µ

α

:

Υπάρχει

κάποιο

πρόβλη

µ

α

µ

ε

τη

σύνδεση

PictBridge.

Τελευταίο
σφάλ

µ

α

PictBridge

Το

τελευταίο

γνωστό

σφάλ

µ

α

που

προέκυψε

στη

λειτουργία

PictBridge

του

εκτυπωτή

από

την

τελευταία

ενεργοποίηση

του

εκτυπωτή

.

Ενσω

µ

ατω

µ

ένος

διακο

µ

ιστής

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

Ο

ενσω

µ

ατω

µ

ένος

διακο

µ

ιστής

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

παρέχει

έναν

απλό

τρόπο

διαχείρισης

του

εκτυπωτή

σε

δίκτυο

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

του

εκτυπωτή

για

να

κάνετε

τα

εξής

:

Έλεγχο

της

κατάστασης

του

εκτυπωτή

.

Προσαρ

µ

ογή

της

δια

µ

όρφωσης

του

δικτύου

του

εκτυπωτή

.

Έλεγχο

των

εκτι

µ

ώ

µ

ενων

επιπέδων

µ

ελάνης

των

δοχείων

.

Προβολή

στατιστικών

στοιχείων

δικτύου

.

∆ια

µ

όρφωση

των

ρυθ

µ

ίσεων

ασύρ

µ

ατης

ασφάλειας

του

εκτυπωτή

.

Κεφάλαιο

4

(

συνέχεια

)

46

HP Deskjet 6980 series

background image

∆ια

µ

όρφωση

των

ρυθ

µ

ίσεων

Bluetooth

Επισκεφτείτε

την

ιστοσελίδα

της

HP

για

πληροφορίες

υποστήριξης

και

αγορά

αναλώσι

µ

ων

.

Προσοχή

Συνιστάται

ο

εκτυπωτής

και

οι

υπολογιστές

που

τον

χρησι

µ

οποιούν

να

περιλα

µ

βάνονται

στο

ίδιο

δευτερεύον

δίκτυο

.

Η

εγκατάσταση

του

εκτυπωτή

σε

διαφορετικά

δευτερεύοντα

δίκτυα

µ

πορεί

να

δη

µ

ιουργήσει

προβλή

µ

ατα

,

ανάλογα

µ

ε

τον

τύπο

του

δρο

µ

ολογητή

που

χρησι

µ

οποιείτε

.

Πριν

χρησι

µ

οποιήσετε

την

εσωτερική

ιστοσελίδα

του

εκτυπωτή

,

βεβαιωθείτε

ότι

ο

εκτυπωτής

και

ο

υπολογιστής

είναι

ενεργοποιη

µ

ένοι

και

συνδεδε

µ

ένοι

στο

δίκτυο

.

Άνοιγ

µ

α

του

Ενσω

µ

ατω

µ

ένου

Web Server

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

για

να

αλλάξετε

την

εσωτερική

ιστοσελίδα

του

εκτυπωτή

:

1.

Ανοίξτε

το

πρόγρα

µµ

α

περιήγησης

στο

Internet.

Χρησι

µ

οποιήστε

Microsoft Internet Explorer 5.0

ή

νεότερη

έκδοση

ή

Netscape 4.75

ή

νεότερη

έκδοση

.

2.

Πληκτρολογήστε

τη

διεύθυνση

IP

του

εκτυπωτή

ή

το

όνο

µ

α

εκτυπωτή

στο

πλαίσιο

διευθύνσεως

του

προγρά

µµ

ατος

περιήγησης

.

Ση

µ

είωση

Εάν

ο

εκτυπωτής

βρίσκεται

σε