HP Deskjet 6988dt Printer - Διαμόρφωση ρυθμίσεων Bluetooth σε εκτυπωτή δικτύου

background image

διαφορετικό

δευτερεύον

δίκτυο

από

τον

υπολογιστή

,

πληκτρολογήστε

τη

διεύθυνση

IP

του

εκτυπωτή

(

για

παράδειγ

µ

α

: http://192.168.1.1)

στο

πλαίσιο

διευθύνσεως

του

προγρά

µµ

ατος

περιήγησης

για

να

ανοίξετε

τον

ενσω

µ

ατω

µ

ένο

Web server.

Επίσης

,

εάν

ο

υπολογιστής

χρησι

µ

οποιεί

διακο

µ

ιστή

δια

µ

εσολάβησης

για

πρόσβαση

στο

Internet,

ίσως

χρειαστεί

να

ρυθ

µ

ίσετε

το

πρόγρα

µµ

α

περιήγησης

ώστε

να

παρακά

µ

πτει

τον

διακο

µ

ιστή

δια

µ

εσολάβησης

για

να

έχει

πρόσβαση

στον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS).

Εάν

δεν

γνωρίζετε

τη

διεύθυνση

IP

ή

το

όνο

µ

α

του

εκτυπωτή

,

εκτυπώστε

µ

ια

σελίδα

αναφοράς

HP

.

Προσοχή

Να

είστε

προσεκτικοί

όταν

αλλάζετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

ασύρ

µ

ατου

δικτύου

του

διακο

µ

ιστή

εκτύπωσης

, µ

πορεί

να

χάσετε

τη

σύνδεση

.

Εάν

διακοπεί

η

σύνδεση

δικτύου

,

ίσως

χρειαστεί

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τις

νέες

ρυθ

µ

ίσεις

για

να

πραγ

µ

ατοποιήσετε

επανασύνδεση

.

Εάν

ο

εκτυπωτής

χάσει

τη

σύνδεση

µ

ε

το

δίκτυο

,

είναι

πιθανό

να

χρειαστεί

να

πραγ

µ

ατοποιήσετε

επαναφορά

των

εργοστασιακών

ρυθ

µ

ίσεων

και

επανεγκατάσταση

του

λογισ

µ

ικού

.

∆ια

µ

όρφωση

ρυθ

µ

ίσεων

Bluetooth

σε

εκτυπωτή

δικτύου

Ο

παρακάτω

πίνακας

περιγράφει

τις

ρυθ

µ

ίσεις

Bluetooth

που

µ

πορείτε

να

δια

µ

ορφώσετε

στην

καρτέλα

Networking (

∆ικτύωση

)

του

Ενσω

µ

ατω

µ

ένου

διακο

µ

ιστή

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

του

εκτυπωτή

,

εάν

ο

εκτυπωτής

είναι

συνδεδε

µ

ένος

στο

δίκτυο

ασύρ

µ

ατα

ή

µ

έσω

καλωδίου

Ethernet:

(

συνέχεια

)

Οδηγός

χρήσης

47

background image

Ση

µ

είωση

Εάν

ο

εκτυπωτής

δεν

είναι

συνδεδε

µ

ένος

στο

δίκτυο

,

συνδέστε

ένα

καλώδιο

USB

από

τον

υπολογιστή

σας

στην

πίσω

θύρα

USB

του

εκτυπωτή

και

ανοίξτε

το

Toolbox (

Εργαλειοθήκη

)

του

εκτυπωτή

για

να

δια

µ

ορφώσετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

Bluetooth.

Παρά

µ

ετρος

Περιγραφή

∆ιεύθυνση

συσκευής

Η

διεύθυνση

υλικού

της

συσκευής

Bluetooth.

Ση

µ

είωση

∆εν

µ

πορείτε

να

αλλάξετε

αυτή

τη

διεύθυνση

.

Όνο

µ

α

συσκευής

Το

όνο

µ

α

συσκευής

που

έχει

εκχωρηθεί

στον

εκτυπωτή

,

το

οποίο

χρησι

µ

οποιείται

για

την

αναγνώρισή

του

σε

συσκευές

Bluetooth.

Κλειδί

πρόσβασης

Μια

τετραψήφια

τι

µ

ή

που

πρέπει

να

καταχωριστεί

από

το

χρήστη

προκει

µ

ένου

να

είναι

δυνατή

η

εκτύπωση

µ

έσω

Bluetooth.

Το

προεπιλεγ

µ

ένο

κλειδί

πρόσβασης

είναι

0000.

∆υνατότητα

ε

µ

φάνισης

Υποδεικνύει

κατά

πόσο

ο

εκτυπωτής

ε

µ

φανίζεται

σε

συσκευές

Bluetooth

που

βρίσκονται

εντός

ε

µ

βέλειας

.

Ορατό

σε

όλες

:

Οποιαδήποτε

συσκευή

Bluetooth

που

βρίσκεται

εντός

ε

µ

βέλειας

µ

πορεί

να

εκτυπώσει

στον

εκτυπωτή

.

Μη

ορατό

:

Μόνο

οι

συσκευές

Bluetooth

που

έχουν

αποθηκεύσει

τη

διεύθυνση

συσκευής

του

εκτυπωτή

µ

πορούν

να

εκτυπώσουν

σε

αυτόν

.

Ασφάλεια

Το

επίπεδο

ασφάλειας

που

έχει

ρυθ

µ

ιστεί

για

τον

εκτυπωτή

που

συνδέεται

µ

έσω

Bluetooth.

Υψηλό

:

Ο

εκτυπωτής

απαιτεί

κλειδί

πρόσβασης

προτού

επιτρέψει

στη

συσκευή

Bluetooth

να

στείλει

σε

αυτό

µ

ια

εργασία

εκτύπωσης

.

Χα

µ

ηλό

:

Ο

εκτυπωτής

δεν

απαιτεί

κλειδί

πρόσβασης

.

Οποιαδήποτε

συσκευή

Bluetooth

βρίσκεται

εντός

ε

µ

βέλειας

µ

πορεί

να

εκτυπώσει

σε

αυτήν

.

Επιλογή

δίσκου

Ση

µ

είωση

Αν

το

προαιρετικό

βοήθη

µ

α

δίσκου

απλού

χαρτιού

250

φύλλων

δεν

έχει

τοποθετηθεί

,

δεν

θα

ε

µ

φανιστεί

η

λίστα

επιλογών

δίσκου

.

Επάνω

θήκη

:

Επιλέγει

την

επάνω

θήκη

ως

πηγή

χαρτιού

.

Κάτω

θήκη

:

Επιλέγει

την

κάτω

θήκη

ως

πηγή

χαρτιού

.

Επαναφορά

Bluetooth

Επαναφέρει

το

Bluetooth

στις

προεπιλεγ

µ

ένες

εργοστασιακές

ρυθ

µ

ίσεις

.

Ναι

,

να

γίνει

επαναφορά

Bluetooth

:

Επαναφέρει

το

Bluetooth

στις

προεπιλεγ

µ

ένες

εργοστασιακές

ρυθ

µ

ίσεις

.

Όχι

:

Οι

ρυθ

µ

ίσεις

παρα

µ

ένουν

ως

έχουν

.

Κεφάλαιο

4

48

HP Deskjet 6980 series

background image

Επαναφορά

του

εκτυπωτή

στις

προεπιλεγ

µ

ένες

εργοστασιακές

ρυθ

µ

ίσεις

Μετά

τη

δια

µ

όρφωση

του

εκτυπωτή

για

δίκτυο

,

οι

ρυθ

µ

ίσεις

δια

µ

όρφωσης

αποθηκεύονται

στη

µ

νή

µ

η

του

.

Η

επαναφορά

του

εκτυπωτή

στις

προεπιλεγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

εργοστασίου

θα

διαγράψει

όλες

τις

ρυθ

µ

ίσεις

για

το

δίκτυο

από

τη

µ

νή

µ

η

του

εκτυπωτή

.

Αυτό

θα

πρέπει

να

γίνεται

ως

έσχατη

λύση

κατά

την

επίλυση

προβλη

µ

άτων

του

εκτυπωτή

.

Η

επαναφορά

του

εκτυπωτή

στις

εργοστασιακές

ρυθ

µ

ίσεις

ίσως

απαιτεί

επανεγκατάσταση

του

λογισ

µ

ικού

του

εκτυπωτή

.

Επιπλέον

,

ίσως

χρειαστεί

να

δια

µ

ορφώσετε

ξανά

τις

ρυθ

µ

ίσεις

ασφάλειας

του

εκτυπωτή

.

Οι

προεπιλεγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

του

εκτυπωτή

είναι

:

Επιλογή

Προεπιλεγ

µ

ένη

ρύθ

µ

ιση

Λειτουργία
επικοινωνίας

Ad hoc

Όνο

µ

α

δικτύου

(SSID)

hpsetup

Κρυπτογράφηση

Κανένας

Ασύρ

µ

ατη

λειτουργία

Απενεργοποιη

µ

ένη