HP Deskjet 6988dt Printer - Ανοιχτό σύστημα

background image

Ανοιχτό

σύστη

µ

α

Ένα

ασύρ

µ

ατο

δίκτυο

που

δεν

χρησι

µ

οποιεί

κα

µ

ία

µ

έθοδο

ελέγχου

ταυτότητας

ή

κρυπτογράφησης

καλείται

"

ανοιχτό

σύστη

µ

α

".

Ένα

ανοιχτό

σύστη

µ

α

µ

πορεί

να

έχει

ένα

ελάχιστο

επίπεδο

ασφάλειας

,

εάν

το

ασύρ

µ

ατο

ση

µ

είο

πρόσβασης

του

δικτύου

δεν

ανα

µ

εταδίδει

το

όνο

µ

α

δικτύου

(SSID)

του

δικτύου

.

Μια

συσκευή

που

προσπαθεί

να

συνδεθεί

στο

δίκτυο

,

θα

πρέπει

σε

αυτή

την

περίπτωση

να

γνωρίζει

το

όνο

µ

α

δικτύου

πριν

συνδεθεί

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

τα

ονό

µ

ατα

δικτύου

,

ανατρέξτε

στη

σελίδα

ονό

µ

ατος

δικτύου

(SSID)

.

Ένα

ανοιχτό

σύστη

µ

α

είναι

ιδιαίτερα

ευάλωτο

σε

υποκλοπές

και

παραβιάσεις

.

∆ια

µ

όρφωση

του

εκτυπωτή

για

ανοιχτό

σύστη

µ

α

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

ρυθ

µ

ίσετε

τον

εκτυπωτή

για

ανοιχτό

σύστη

µ

α

:

1.

Ανοίξτε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

του

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Networking (

∆ικτύωση

)

.

3.

Στην

επιλογή

Connection (

Σύνδεση

)

,

κάντε

κλικ

στο

Wireless (802.11)

.

4.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Advanced (

Για

προχωρη

µ

ένους

)

.

5.

Στις

Network Settings (

Ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

)

,

επιλέξτε

Infrastructure (

Υποδο

µ

ή

)

ή

Ad Hoc

και

στη

συνέχεια

κάντε

κλικ

στην

επιλογή

No Authentication or

Encryption (

Κανένας

έλεγχος

ταυτότητας

ή

κρυπτογράφηση

)

.

6.

Ελέγξτε

την

περίληψη

δια

µ

όρφωσης

,

κάντε

κλικ

στην

επιλογή

Apply (

Εφαρ

µ

ογή

)

και

µ

ετά

κλείστε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

για

τον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS).

Κου

µ

πί