HP Deskjet 6988dt Printer - Τοποθέτηση κεφαλών εκτύπωσης

background image

Τοποθέτηση

κεφαλών

εκτύπωσης

Ρύθ

µ

ιση

της

λειτουργίας

αυτό

µ

ατης

απενεργοποίησης

Ευθυγρά

µµ

ιση

των

κεφαλών

εκτύπωσης

Βαθ

µ

ονό

µ

ηση

χρώ

µ

ατος

Αυτό

µ

ατος

καθαρισ

µ

ός

των

κεφαλών

εκτύπωσης

Εκτύπωση

δοκι

µ

αστικής

σελίδας

Προβολή

υπολογιζό

µ

ενης

στάθ

µ

ης

µ

ελανιού

Συντήρηση

του

εκτυπωτή

Αφαίρεση

µ

ελανιού

από

το

δέρ

µ

α

και

τα

ρούχα

Μη

αυτό

µ

ατος

καθαρισ

µ

ός

των

κεφαλών

εκτύπωσης

Συντήρηση

των

κεφαλών

εκτύπωσης

Εργαλειοθήκη

εκτυπωτή

Τοποθέτηση

κεφαλών

εκτύπωσης

Όταν

πρέπει

να

αντικαταστήσετε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

,

βεβαιωθείτε

ότι

διαθέτετε

τις

σωστές

κεφαλές

για

τον

εκτυπωτή

και

στη

συνέχεια

εγκαταστήστε

τις

στη

βάση

.

Συνδυασ

µ

οί

κεφαλών

εκτύπωσης

Για

την

εκτύπωση

των

περισσότερων

εγγράφων

,

χρησι

µ

οποιήστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

και

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

.

Όταν

εκτυπώνετε

φωτογραφίες

,

χρησι

µ

οποιήστε

τη

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

σε

συνδυασ

µ

ό

µ

ε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

.

Για

εκτύπωση

ασπρό

µ

αυρων

φωτογραφιών

υψηλής

ποιότητας

,

χρησι

µ

οποιήστε

τη

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

σε

συνδυασ

µ

ό

µ

ε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

.

Να

τοποθετείτε

πάντα

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

στην

αριστερή

πλευρά

της

βάσης

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Εγκαταστήστε

τη

µ

αύρη

,

τη

φωτογραφική

ή

τη

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

στη

δεξιά

πλευρά

της

βάσης

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Ση

µ

είωση

Για

να

εντοπίσετε

εύκολα

ποια

είναι

η

σωστή

πλευρά

τοποθέτησης

της

κεφαλής

εκτύπωσης

στη

βάση

,

συγκρίνετε

το

σύ

µ

βολο

της

ετικέτας

πάνω

στην

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

ε

το

σύ

µ

βολο

πάνω

από

τη

βάση

.

Αριθ

µ

οί

επιλογής

Όταν

αγοράζετε

ανταλλακτικές

κεφαλές

εκτύπωσης

,

αναζητήστε

τον

αριθ

µ

ό

επιλογής

κεφαλής

εκτύπωσης

.

Μπορείτε

να

βρείτε

τον

αριθ

µ

ό

επιλογής

σε

τρία

ση

µ

εία

:

Ετικέτα

του

αριθ

µ

ού

επιλογής

:

Κοιτάξτε

στην

ετικέτα

της

κεφαλής

εκτύπωσης

που

αντικαθιστάτε

.

Οδηγός

χρήσης

117

background image

1

Ετικέτα

του

αριθ

µ

ού

επιλογής

Τεκ

µ

ηρίωση

του

εκτυπωτή

:

Για

τη

λίστα

των

αριθ

µ

ών

επιλογής

των

κεφαλών

εκτύπωσης

,

ανατρέξτε

στον

οδηγό

αναφοράς

που

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

.

Παράθυρο

διαλόγου

"

Πληροφορίες

κεφαλών

εκτύπωσης

":

Για

τη

λίστα

των

αριθ

µ

ών

επιλογής

των

κεφαλών

εκτύπωσης

,

ανοίξτε

την

Εργαλειοθήκη

του

εκτυπωτή

,

κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Υπολογιζό

µ

ενη

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

και

στη

συνέχεια

επιλέξτε

Πληροφορίες

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Τρόπος

λειτουργίας

µ

ε

εφεδρικό

µ

ελάνι

Ο

εκτυπωτής

µ

πορεί

να

λειτουργήσει

ακό

µ

η

κι

αν

έχει

τοποθετηθεί

µ

όνο

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

,

ανατρέξτε

στην

ενότητα

Τρόπος

λειτουργίας

µ

ε

εφεδρικό

µ

ελάνι

.

Οδηγίες

εγκατάστασης

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

,

για

να

τοποθετήσετε

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

:

1.

Βεβαιωθείτε

ότι

ο

εκτυπωτής

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

.

2.

Τοποθετήστε

στο

δίσκο

Εισόδου

απλό

χαρτί

µ

εγέθους

Letter

ή

A4.

3.

Ανοίξτε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

.

4.

Περι

µ

ένετε

ώσπου

η

βάση

των

κεφαλών

εκτύπωσης

µ

ετακινηθεί

στη

δεξιά

πλευρά

του

εκτυπωτή

παρα

µ

είνει

και

ακίνητη

και

αδρανής

και

στη

συνέχεια

ανασηκώστε

το

κλείστρο

της

κεφαλής

εκτύπωσης

.

Κεφάλαιο

10

118

HP Deskjet 6980 series

background image

5.

Αφαιρέστε

την

κεφαλή

εκτύπωση

από

τη

βάση

των

κεφαλών

εκτύπωσης

.

6.

Βγάλτε

τη

νέα

κεφαλή

εκτύπωσης

από

τη

συσκευασία

της

και

αφαιρέστε

προσεκτικά

την

πλαστική

ταινία

.

Κρατήστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

έτσι

,

ώστε

οι

χάλκινες

λωρίδες

να

βρίσκονται

στο

κάτω

µ

έρος

και

προς

την

πλευρά

του

εκτυπωτή

.

1

Αφαιρέστε

την

πλαστική

ταινία

Προσοχή

Μην

αγγίζετε

τα

ακροφύσια

µ

ελανιού

των

κεφαλών

εκτύπωσης

ή

τις

χάλκινες

επαφές

.

Αγγίζοντας

αυτά

τα

εξαρτή

µ

ατα

θα

φράξετε

τα

ακροφύσια

και

θα

προκαλέσετε

ανεπαρκή

παροχή

µ

ελανιού

και

κακές

ηλεκτρικές

συνδέσεις

.

Μην

αφαιρείτε

τις

χάλκινες

ταινίες

.

Είναι

απαραίτητες

ηλεκτρικές

επαφές

.

7.

Κρατήστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

ε

τέτοιο

τρόπο

ώστε

οι

χάλκινες

ταινίες

να

βρίσκονται

στο

κάτω

µ

έρος

και

να

είναι

στρα

µµ

ένες

προς

τον

εκτυπωτή

,

ενώ

στη

συνέχεια

τοποθετήστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

στη

βάση

όπως

φαίνεται

στην

εικόνα

.

Οδηγός

χρήσης

119

background image

8.

Πιέστε

κάτω

στο

κλείστρο

της

κεφαλής

εκτύπωσης

µ

έχρι

να

ασφαλίσει

.

9.

Κλείστε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

.

Ο

εκτυπωτής

αυτό

µ

ατα

εκτυπώνει

µ

ια

σελίδα

βαθ

µ

ονό

µ

ησης

.

Για

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

τη

φύλαξη

των

κεφαλών

εκτύπωσης

,

ανατρέξτε

στην

ενότητα

Συντήρηση

των

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

την

ανακύκλωση

των

άδειων

κεφαλών

εκτύπωσης

,

ανατρέξτε

στην

ενότητα

Ανάκτηση

των

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Προειδοποίηση

Να

φυλάσσετε

τόσο

τις

καινούργιες

όσο

και

τις

χρησι

µ

οποιη

µ

ένες

κεφαλές

εκτύπωσης

µ

ακριά

από

τα

παιδιά

.

Ρύθ

µ

ιση

της

λειτουργίας

αυτό

µ

ατης

απενεργοποίησης

Ο

εκτυπωτής

έχει

σχεδιαστεί

µ

ε

δυνατότητα

αυτό

µ

ατης