HP Deskjet 6988dt Printer - Αλλαγή του μεγέθους εγγράφου

background image

εγγράφου

σε

µ

έγεθος

χαρτιού

διαφορετικό

από

το

µ

έγεθος

χαρτιού

για

το

οποίο

είναι

δια

µ

ορφω

µ

ένο

.

Συρρίκνωση

ή

µ

εγέθυνση

κει

µ

ένου

και

γραφικών

στην

εκτυπω

µ

ένη

σελίδα

.

Εκτύπωση

σε

διαφορετικό

µ

έγεθος

χαρτιού

Χρησι

µ

οποιήστε

αυτή

τη

δυνατότητα

για

να

εκτυπώσετε

ένα

έγγραφο

σε

κάποιο

µ

έγεθος

χαρτιού

που

έχει

µ

ορφοποιηθεί

για

κάποιο

άλλο

µ

έγεθος

χαρτιού

.

Η

δυνατότητα

αυτή

είναι

χρήσι

µ

η

αν

δεν

έχετε

διαθέσι

µ

ο

το

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

.

Αν

,

για

παράδειγ

µ

α

,

έχετε

δη

µ

ιουργήσει

ένα

έγγραφο

µ

ορφοποιη

µ

ένο

για

χαρτί

µ

εγέθους

letter,

αλλά

δεν

έχετε

διαθέσι

µ

ο

χαρτί

τέτοιου

µ

εγέθους

, µ

πορείτε

να

εκτυπώσετε

το

έγγραφο

σε

κάποιο

άλλο

µ

έγεθος

χαρτιού

που

διαθέτετε

.

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

αλλάξετε

το

µ

έγεθος

ενός

εγγράφου

για

διαφορετικό

µ

έγεθος

χαρτιού

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Εφέ

.

3.

Κάντε

κλικ

στο

πλαίσιο

ελέγχου

Εκτύπωση

του

εγγράφου

σε

και

,

στη

συνέχεια

,

επιλέξτε

το

µ

έγεθος

χαρτιού

προς

εκτύπωση

,

στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

.

Το

µ

έγεθος

του

χαρτιού

που

θα

επιλέξετε

είναι

το

µ

έγεθος

στο

οποίο

θα

εκτυπώσετε

και

όχι

το

µ

έγεθος

για

το

οποίο

το

έγγραφο

έχει

µ

ορφοποιηθεί

.

Οδηγός

χρήσης

111

background image

4.

Κάντε

ένα

από

τα

παρακάτω

:

Θέση

Ενέργεια

Συρρικνώστε

ή

µ

εγεθύνετε

το

έγγραφο

ώστε

να

εφαρ

µ

όζει

στο

µ

έγεθος

χαρτιού

που

έχετε

επιλέξει

.

Ενεργοποιήστε

το

πλαίσιο

ελέγχου

Προσαρ

µ

ογή

στο

µ

έγεθος

της

σελίδας

.

Εκτυπώστε

το

έγγραφο

στο

αρχικό

του

µ

έγεθος

στο

µ

έγεθος

χαρτιού

που

έχετε

επιλέξει

.

Μην

επιλέγετε

το

πλαίσιο

ελέγχου

Προσαρ

µ

ογή

στο

µ

έγεθος

της

σελίδας

.

5.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

επιθυ

µ

είτε

και

στη

συνέχεια

πατήστε

OK

.

Σ

µ

ίκρυνση

ή

µ

εγέθυνση

κει

µ

ένου

και

γραφικών

Χρησι

µ

οποιήστε

αυτή

τη

δυνατότητα

για

να

συρρικνώσετε

ή

να

µ

εγεθύνετε

το

εκτυπω

µ

ένο

κεί

µ

ενο

και

τα

γραφικά

χωρίς

να

αλλάξετε

το

µ

έγεθος

χαρτιού

.

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

συρρικνώσετε

ή

να

µ

εγεθύνετε

το

κεί

µ

ενο

και

τα

γραφικά

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Εφέ

.

3.

Στο

πλαίσιο

%

του

κανονικού

µ

εγέθους

,

καταχωρήστε

το

επιθυ

µ

ητό

ποσοστό

συρρίκνωσης

ή

µ

εγέθυνσης

του

κει

µ

ένου

και

των

γραφικών

.

Το

ποσοστό

εκατό

τοις

εκατό

αναπαριστά

το

πραγ

µ

ατικό

µ

έγεθος

του

κει

µ

ένου

και

των

γραφικών

.

Καταχωρήστε

νού

µ

ερο

µ

ικρότερο

του

100

για

να

συρρικνώσετε

το

κεί

µ

ενο

και

τα

γραφικά

.

Καταχωρήστε

νού

µ

ερο

µ

εγαλύτερο

του

100

για

να

µ

εγεθύνετε

το

κεί

µ

ενο

και

τα

γραφικά

.

4.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

επιθυ

µ

είτε

και

στη

συνέχεια

πατήστε

OK

.