HP Deskjet 6988dt Printer - Τεχνολογίες Real Life HP

background image

Τεχνολογίες

Real Life HP

Με

την

τεχνολογία

Real Life HP µ

πορείτε

να

έχετε

καλύτερες

φωτογραφίες

.

Μερικές

από

τις

τεχνολογίες

που

περιλα

µ

βάνονται

είναι

η

αυτό

µ

ατη

εξάλειψη

φαινο

µ

ένου

κόκκινων

µ

ατιών

και

ο

προσαρ

µ

οζό

µ

ενος

φωτισ

µ

ός

που

βελτιώνουν

την

ε

µ

φάνιση

των

λεπτο

µ

ερειών

σε

σκοτεινούς

χώρους

.

Άνοιγ

µ

α

της

τεχνολογίας

Real Life HP

Ακολουθήστε

τα

εξής

βή

µ

ατα

για

να

ανοίξετε

το

παράθυρο

διαλόγου

Τεχνολογία

Real

Life HP:
1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Επιλέξτε

την

καρτέλα

Χαρτί

/

Ποιότητα

και

,

στη

συνέχεια

,

κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

Real

Life

ψηφιακή

φωτογραφία

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τις

τεχνολογίες

Real Life HP

Χρησι

µ

οποιήστε

το

πλαίσιο

διαλόγου

τεχνολογίας

Real Life HP

για

να

ρυθ

µ

ίσετε

τις

εξής

επιλογές

:

Οδηγός

χρήσης

69

background image

1.

Αυτό

µ

ατη

εξάλειψη

φαινο

µ

ένου

κόκκινων

µ

ατιών

:

Επιλέξτε

Ενεργοποίηση

,

για

να

εξαλείψετε

ή

να

µ

ειώσετε

αυτό

µ

ατα

το

πρόβλη

µ

α

των

κόκκινων

µ

ατιών

στη

φωτογραφία

.

2.

Φωτεινότητα

φωτογραφίας

:

Βελτιώνεται

αυτό

µ

ατα

η

φωτεινότητα

και

η

αντίθεση

αχνών

φωτογραφιών

.

Επιλέξτε

Αυτό

µ

ατα

ώστε

το

λογισ

µ

ικό

εκτυπωτή

να

διορθώνει

αυτό

µ

ατα

τη

φωτεινότητα

της

φωτογραφίας

,

εστιάζοντας

µ

όνο

στις

περιοχές

που

χρειάζονται

τροποποίηση

.

3.

Προσαρ

µ

οζό

µ

ενος

φωτισ

µ

ός

:

Ρυθ

µ

ίστε

την

έκθεση

σε

σκοτεινά

ση

µ

εία

των

φωτογραφιών

ώστε

να

είναι

ευδιάκριτες

οι

λεπτο

µ

έρειες

.

Επιλέξτε

Αυτό

µ

ατα

,

για

να

επιτρέψετε

στο

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

να

εξισορροπήσει

αυτό

µ

ατα

τη

φωτεινότητα

.

4.

SmartFocus

:

Βελτιώστε

την

ποιότητα

και

την

καθαρότητα

εικόνων

χα

µ

ηλής

ανάλυσης

,

όπως

είναι

αυτές

που

"

κατεβάζετε

"

από

το

Internet.

Επιλέξτε

Ενεργοποίηση

,

για

να

επιτρέψετε

στο

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

να

κάνει

πιο

ευκρινείς

τις

λεπτο

µ

έρειες

της

εικόνας

αυτό

µ

ατα

.

5.

Ευκρίνεια

:

Προσαρ

µ

όστε

την

ευκρίνεια

κατά

την

προτί

µ

ησή

σας

.

Επιλέξτε

Αυτό

µ

ατα

για

να

επιτρέψετε

στο

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

να

ορίσει

αυτό

µ

ατα

το

επίπεδο

ευκρίνειας

της

εικόνας

.

6.

Εξο

µ

άλυνση

:

Εξο

µ

άλυνση

εικόνας

.

Επιλέξτε

Αυτό

µ

ατα

,

για

να

επιτρέψετε

στο

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

να

ορίσει

αυτό

µ

ατα

το

επίπεδο

εξο

µ

άλυνσης

της

εικόνας

.

Ση

µ

είωση

Εάν

έχετε

εγκαταστήσει

το

λογισ

µ

ικό

HP Photosmart Software,

µ

πορείτε

να

το

χρησι

µ

οποιήσετε

για

να

επεξεργαστείτε

και

να

βελτιώσετε

ψηφιακές

φωτογραφίες

.