HP Deskjet 6988dt Printer - Μέγιστη ανάλυση dpi

background image

Μέγιστη

ανάλυση

dpi

Η

ρύθ

µ

ιση

ποιότητας

εκτύπωσης

για

µ

έγιστη

ανάλυση

dpi

προσφέρει

εκτύπωση

4.800x1.200

βελτιστοποιη

µ

ένων

κουκκίδων

ανά

ίντσα

(dpi).

Η

βελτιστοποιη

µ

ένη

ανάλυση

4800x1200 dpi

είναι

η

ανάλυση

µ

ε

την

καλύτερη

ποιότητα

για

το

συγκεκρι

µ

ένο

εκτυπωτή

.

Όταν

επιλεγεί

στο

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

µ

έγιστη

βελτιστοποιη

µ

ένη

ανάλυση

4.800x1.200 dpi,

η

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

εκτυπώνει

στον

τρόπο

λειτουργίας

βελτιστοποιη

µ

ένης

ανάλυσης

4.800x1.200 (

έως

4.800x1.200

βελτιστοποιη

µ

ένη

ανάλυση

dpi

χρώ

µ

ατος

και

είσοδο

1.200 dpi).

Αν

έχει

εγκατασταθεί

επίσης

µ

ια

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

,

η

ποιότητα

εκτύπωσης

βελτιώνεται

.

Μπορείτε

να

αγοράσετε

µ

ια

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

ξεχωριστά

,

εάν

δεν

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

σας

.

Ση

µ

είωση

Η

χρήση

της

µ

έγιστης

ανάλυσης

dpi

αυξάνει

το

χρόνο

εκτύπωσης

και

απαιτεί

πολύ

χώρο

στο

σκληρό

δίσκο

.

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

για

να

εκτυπώσετε

σε

κατάσταση

4800x1200

βελτιστοποιη

µ

ένα

dpi:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Επιλέξτε

την

καρτέλα

Χαρτί

/

Ποιότητα

.

3.

Στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Ο

τύπος

είναι

,

επιλέξτε

Περισσότερα

και

επιλέξτε

τον

κατάλληλο

τύπο

φωτογραφικού

χαρτού

.

Οδηγός

χρήσης

71

background image

4.

Στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Ποιότητα

εκτύπωσης

,

επιλέξτε

Μέγιστη

ανάλυση

dpi

.

5.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

επιθυ

µ

είτε

και

στη

συνέχεια

πατήστε

OK

.

Ση

µ

είωση

Κατά

την

εκτύπωση

στη

λειτουργία

µ

έγιστης

ανάλυσης

dpi,

χρησι

µ

οποιήστε

φωτογραφικό

χαρτί

ανώτερης

ποιότητας

HP,

για

να

βελτιώσετε

την

απόδοση

των

χρω

µ

άτων

και

τη

λεπτο

µ

έρεια

στη

φωτογραφία

.

Προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

Χρησι

µ

οποιήστε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

,

για

να

προσαρ

µ

όσετε

την

ε

µ

φάνιση

των

εκτυπω

µ

ένων

χρω

µ

άτων

των

φωτογραφιών

.

Η

προσαρ

µ

ογή

αυτών

των

ρυθ

µ

ίσεων

έχει

ως

αποτέλεσ

µ

α

τα

χρώ

µ

ατα

της

εκτυπω

µ

ένης

εικόνας

να

είναι

διαφορετικά

από

αυτά

που

βλέπετε

στην

οθόνη

του

υπολογιστή

.

Για

να

ορίσετε

τις

προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

,

ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Επιλέξτε

την

καρτέλα

Χρώ

µ

α

και

,

στη

συνέχεια

,

κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

Προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

.

Θα

ε

µ

φανιστεί

το

παράθυρο

διαλόγου

Προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

.

3.

Μπορείτε

να

προσαρ

µ

όσετε

τις

παρακάτω

ρυθ

µ

ίσεις

:

Προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

:

Προσαρ

µ

όστε

τον

Κορεσ

µ

ό

,

τη

Φωτεινότητα

και

τον

Τόνο

χρώ

µ

ατος

,

για

να

επηρεάσετε

την

εκτύπωση

των

χρω

µ

άτων

.

Ρυθ

µ

ίσεις

συγκεκρι

µ

ένου

χρώ

µ

ατος

:

Προσαρ

µ

όστε

τα

ρυθ

µ

ιστικά

των

Κυανό

,

Ματζέντα

,

Κίτρινο

και

Μαύρο

για

να

καθορίσετε

το

επίπεδο

του

κάθε

χρώ

µ

ατος

που

χρησι

µ

οποιείται

κατά

την

εκτύπωση

.

Ση

µ

είωση

Όταν

προσαρ

µ

όσετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

,

οι

αλλαγές

θα

ε

µ

φανιστούν

στο

πλαίσιο