HP Deskjet 6988dt Printer - Διαχείριση χρωμάτων

background image

διαχείρισης

χρω

µ

άτων

που

έχει

επιλεγεί

.

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

για

να

κάνετε

µ

ία

επιλογή

διαχείρισης

χρω

µ

άτων

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Χρώ

µ

α

.

Κεφάλαιο

5

72

HP Deskjet 6980 series

background image

3.

Κάντε

κλικ

σε

µ

ία

από

τις

ακόλουθες

επιλογές

στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

∆ιαχείριση

χρώ

µ

ατος

:

ColorSmart/sRGB

:

Η

επιλογή

ColorSmart/sRGB

είναι

η

καταλληλότερη

για

τις

περισσότερες

εργασίες

εκτύπωσης

.

Χρησι

µ

οποιείται

στα

περισσότερα

έγγραφα

που

βασίζονται

σε

Web

και

σε

διαδεδο

µ

ένες

συσκευές

απεικόνισης

.

AdobeRGB

:

Όταν

χρησι

µ

οποιείτε

την

επιλογή

AdobeRGB

για

εκτύπωση

από

επαγγελ

µ

ατικό

πρόγρα

µµ

α

λογισ

µ

ικού

,

απενεργοποιήστε

τη

διαχείριση

χρω

µ

άτων

από

το

πρόγρα

µµ

α

ώστε

το

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

να

διαχειριστεί

το

χρω

µ

ατικό

χώρο

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

ρύθ

µ

ιση

AdobeRGB

για

φωτογραφίες

που

αρχικά

δη

µ

ιουργήθηκαν

σε

χρω

µ

ατικό

χώρο

AdobeRGB.

∆ιαχείριση

από

την

εφαρ

µ

ογή

:

Χρησι

µ

οποιήστε

αυτή

την

επιλογή

,

ώστε

το

πρόγρα

µµ

α

από

το

οποίο

εκτυπώνετε

να

διαχειριστεί

το

χρώ

µ

α

της

φωτογραφίας

.

ICM (Image Color Management/

∆ιαχείριση

χρώ

µ

ατος

εικόνας

)

:

Το

ICM

είναι

µ

ια

τεχνολογία

της

Microsoft

που

σας

βοηθά

να

πραγ

µ

ατοποιήσετε

όσο

το

δυνατόν

περισσότερο

πιστή

εκτύπωση

των

χρω

µ

άτων

µ

ιας

εικόνας

,

ενός

γραφικού

ή

ενός

αντικει

µ

ένου

κει

µ

ένου

,

ώστε

να

διασφαλίσετε

τη

συνέπεια

και

την

ακρίβεια

των

χρω

µ

άτων

.

4.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

επιθυ

µ

είτε

και

στη

συνέχεια

πατήστε

OK

.

Γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

Η

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

,

σε

συνδυασ

µ

ό

µ

ε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

,

εκτυπώνει

ασπρό

µ

αυρες

φωτογραφίες

υψηλής

ποιότητας

.

Μπορείτε

να

αγοράσετε

τη

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

ξεχωριστά

,

αν

δεν

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

.

Εγκατάσταση

της

γκρίζας

φωτογραφικής

κεφαλής

εκτύπωσης

Για

να

εγκαταστήσετε

τη

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

,

αφαιρέστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

από

τον

εκτυπωτή

και

στη

συνέχεια

εγκαταστήστε

τη

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

στο

τ

µ

ή

µ

α

που

βρίσκεται

στη

δεξιά

πλευρά

της

βάσης

των

κεφαλών

εκτύπωσης

του

εκτυπωτή

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

,

ανατρέξτε

στη

σελίδα

εγκατάστασης

κεφαλής

εκτύπωσης

.

Χρήση

της

γκρίζας