HP Deskjet 6988dt Printer - Γράμματα

background image

επιλέξτε

Γενική

καθη

µ

ερινή

εκτύπωση

ή

Γρήγορη

/

οικονο

µ

ική

εκτύπωση

και

στη

συνέχεια

καθορίστε

τις

ακόλουθες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

:

Τύπος

χαρτιού

:

Αυτό

µ

ατα

ή

Απλό

χαρτί

Μέγεθος

χαρτιού

:

Ένα

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

4.

Επιλέξτε

τις

κατάλληλες

τι

µ

ές

στις

παρακάτω

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

:

Ποιότητα

εκτύπωσης

Πηγή

χαρτιού

Εκτύπωση

σε

κλί

µ

ακα

του

γκρι

5.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

επιθυ

µ

είτε

και

στη

συνέχεια

πατήστε

OK

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

βοήθεια

Τι

είναι

;

για

να

ενη

µ

ερωθείτε

σχετικά

µ

ε

τις

δυνατότητες

που

ε

µ

φανίζονται

στο

πλαίσιο

διαλόγου

"

Ιδιότητες

εκτυπωτή

".

Γρά

µµ

ατα

Οδηγίες

Μάθετε

πώς

να

προσθέτετε

ένα

υδατογράφη

µ

α

στο

γρά

µµ

α

.

Για

βοήθεια

σχετικά

µ

ε

τη

εκτύπωση

πάνω

σε

φάκελο

,

ανατρέξτε

στο

θέ

µ

α

φάκελοι

.

Μην

υπερβείτε

τη

χωρητικότητα

του

δίσκου

εισόδου

: 150

φύλλα

χαρτί

.

Προετοι

µ

ασία

για

εκτύπωση

1.

Βεβαιωθείτε

ότι

ο

εκτυπωτής

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

.

2.

Σηκώστε

το

δίσκο

εξόδου

.

3.

Σύρετε

τον

οδηγό

πλάτους

χαρτιού

προς

τα

αριστερά

και

στη

συνέχεια

τραβήξτε

έξω

τον

οδηγό

µ

ήκους

χαρτιού

.

4.

Τοποθετήστε

το

χαρτί

στο

δίσκο

Εισόδου

και

σπρώξτε

το

µ

έσα

στον

εκτυπωτή

, µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

Ση

µ

είωση

Εάν

χρησι

µ

οποιείτε

εταιρικό

επιστολόχαρτο

,

βεβαιωθείτε

ότι

το

επιστολόχαρτο

είναι

στρα

µµ

ένο

προς

τα

κάτω

και

προς

το

εσωτερικό

του

εκτυπωτή

.

Κεφάλαιο

7

82

HP Deskjet 6980 series

background image

5.

Σύρετε

τους

οδηγούς

χαρτιού

µ

έχρι

να

εφαρ

µ

όσουν

σταθερά

στο

χαρτί

.

6.

Χα

µ

ηλώστε

το

δίσκο

εξόδου

.

Μην

ξεδιπλώσετε

το

άκρο

συγκράτησης

της

επέκτασης

του

δίσκου

εξόδου

όταν

εκτυπώνετε

σε

χαρτί

µ

εγέθους

legal.

Εκτυπώστε

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

.

3.

Στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Τι

θέλετε

να

κάνετε

;

,

επιλέξτε

Εκτύπωση

παρουσίασης

και

στη

συνέχεια

καθορίστε

τις

ακόλουθες

επιλογές

εκτύπωσης

:

Τύπος

χαρτιού

:

Αυτό

µ

ατα

ή

Απλό

χαρτί

Μέγεθος

χαρτιού

:

Ένα

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

4.

Επιλέξτε

τις

κατάλληλες

τι

µ

ές

στις

παρακάτω

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

:

Ποιότητα

εκτύπωσης

Πηγή

χαρτιού

5.

Επιλέξτε

όποιες

άλλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

επιθυ

µ

είτε

και

στη

συνέχεια

πατήστε

OK

.

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

βοήθεια

Τι

είναι

;

για

να

ενη

µ

ερωθείτε

σχετικά

µ

ε

τις

δυνατότητες

που

ε

µ

φανίζονται

στο

πλαίσιο

διαλόγου

"

Ιδιότητες

εκτυπωτή

".