HP Deskjet 6988dt Printer - Τροφοδότης φωτογραφιών/φακέλων

background image

φωτογραφιών

/

φακέλων

για

να

εκτυπώσετε

σε

µ

έσα

διαφόρων

µ

εγεθών

,

συ

µ

περιλα

µ

βανο

µ

ένων

των

παρακάτω

:

Φάκελοι

Φωτογραφίες

Καρτ

-

ποστάλ

1

Τροφοδότης

φωτογραφιών

/

φακέλων

Κεφάλαιο

3

14

HP Deskjet 6980 series

background image

Φάκελοι

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

για

τοποθέτηση

µ

ε

µ

ονω

µ

ένων

φακέλων

:

1.

Τοποθετήστε

το

φάκελο

στον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

µ

ε

την

εκτυπώσι

µ

η

όψη

στρα

µµ

ένη

προς

τα

κάτω

και

τη

γλώσσα

στα

αριστερά

.

2.

Σπρώξτε

το

φάκελο

µ

έσα

στον

εκτυπωτή

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

3.

Σύρετε

τον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

προς

τα

ε

µ

πρός

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

4.

Εκτυπώστε

το

φάκελο

.

Οδηγός

χρήσης

15

background image

Φωτογραφίες

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

για

να

εκτυπώσετε

µ

ία

φωτογραφία

:

1.

Τοποθετήστε

το

φωτογραφικό

χαρτί

στον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

, µ

ε

την

πλευρά

που

θα

εκτυπωθεί

προς

τα

κάτω

.

2.

Σπρώξτε

απαλά

το

φωτογραφικό

χαρτί

στον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

µ

έχρι

να

συναντήσει

αντίσταση

.

3.

Σύρετε

τον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

προς

τα

ε

µ

πρός

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

4.

Εκτυπώστε

τη

φωτογραφία

.

Καρτ

-

ποστάλ

Ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

για

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

για

να

εκτυπώσετε

µ

ία

καρτ

-

ποστάλ

:

1.

Τοποθετήστε

την

καρτ

-

ποστάλ

στον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

, µ

ε

την

πλευρά

που

θα

εκτυπωθεί

προς

τα

κάτω

.

2.

Σπρώξτε

απαλά

την

καρτ

-

ποστάλ

στον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

χωρίς

πίεση

.

Κεφάλαιο

3

16

HP Deskjet 6980 series

background image

3.

Σύρετε

τον

τροφοδότη

φωτογραφιών

/

φακέλων

προς

τα

ε

µ

πρός

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

4.

Εκτυπώστε

την

καρτ

-

ποστάλ

.

Κεφαλές

εκτύπωσης

Τέσσερις

κεφαλές

εκτύπωσης

µ

πορούν

να

χρησι

µ

οποιηθούν

µ

ε

τον

εκτυπωτή

.

1

Κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

2

Κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

3

Φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

4

Γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

Ση

µ

είωση

Η

διαθεσι

µ

ότητα

των

κεφαλών

εκτύπωσης

ποικίλλει

ανά

χώρα

/

περιοχή

.

Χρήση

κεφαλών

εκτύπωσης

Οι

κεφαλές

εκτύπωσης

µ

πορούν

να

χρησι

µ

οποιηθούν

µ

ε

τους

παρακάτω

τρόπους

:

Καθη

µ

ερινή

εκτύπωση

:

Χρησι

µ

οποιήστε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

και

τριών

χρω

µ

άτων

για

καθη

µ

ερινές

εργασίες

εκτύπωσης

.

Ποιότητα

έγχρω

µ

ων

φωτογραφιών

:

Για

πιο

ζωντανά

χρώ

µ

ατα

κατά

την

εκτύπωση

έγχρω

µ

ων

φωτογραφιών

ή

άλλων

ειδικών

εγγράφων

,

αφαιρέστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

και

τοποθετήστε

τη

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Η

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

,

σε

συνδυασ

µ

ό

µ

ε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

,

αποδίδει

φωτογραφίες

ουσιαστικά

χωρίς

κόκκο

.

Ποιοτικές

ασπρό

µ

αυρες

φωτογραφίες

:

Για

καταπληκτικές

ασπρό

µ

αυρες

φωτογραφίες

,

αφαιρέστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

και

χρησι

µ

οποιήστε

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή