HP Deskjet 6988dt Printer - Κουμπιά και φωτεινές ενδείξεις

background image

ενδείξεις

Χρησι

µ

οποιήστε

τα

κου

µ

πιά

του

εκτυπωτή

για

να

ενεργοποιήσετε

και

να

απενεργοποιήσετε

τον

εκτυπωτή

,

να

ακυρώσετε

µ

ια

εργασία

εκτύπωσης

,

να

κάνετε

Κεφάλαιο

3

8

HP Deskjet 6980 series

background image

επανεκκίνηση

µ

ιας

εργασίας

,

να

ενεργοποιήσετε

την

αθόρυβη

λειτουργία

και

να

δη

µ

ιουργήσετε

µ

ια

ασύρ

µ

ατη

σύνδεση

µ

ε

SecureEasySetup.

Οι

φωτεινές

ενδείξεις

του

εκτυπωτή

σάς

ενη

µ

ερώνουν

σχετικά

µ

ε

την

κατάσταση

του

εκτυπωτή

.

1

Κου

µ

πί

και

φωτεινή

ένδειξη

τροφοδοσίας

2

Κου

µ

πί

ακύρωσης

εκτύπωσης

3

Κου

µ

πί

και

φωτεινή

ένδειξη

συνέχισης

4

Κου

µ

πί

Σελίδα

αναφοράς

5

Κου

µ

πί

αθόρυβης

λειτουργίας

6

Κου

µ

πί

SecureEasySetup

7

Φωτεινή

ένδειξη

δικτύου

8

Φωτεινές

ενδείξεις

κατάστασης

των

κεφαλών

εκτύπωσης

9

Φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

Για

περιγραφή

των

παρακάτω

κου

µ

πιών

και

φωτεινών

ενδείξεων

,

επιλέξτε

το

κατάλληλο

από

τα

παρακάτω

:

Κου

µ

πί

Σελίδα

αναφοράς

Κου

µ

πί

SecureEasySetup

Φωτεινή

ένδειξη

δικτύου

Φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

Κου

µ

πί

και

φωτεινή

ένδειξη

τροφοδοσίας

Χρησι

µ

οποιήστε

το

κου

µ

πί

τροφοδοσίας

,

για

να

ενεργοποιήσετε

και

να

απενεργοποιήσετε

τον

εκτυπωτή

.

Αφού

πατήσετε

το

κου

µ

πί

τροφοδοσίας

,

χρειάζονται

µ

ερικά

δευτερόλεπτα

έως

ότου

ενεργοποιηθεί

ο

εκτυπωτής

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

τροφοδοσίας

αναβοσβήνει

όταν

ο

εκτυπωτής

επεξεργάζεται

τα

δεδο

µ

ένα

.

Προσοχή

Χρησι

µ

οποιείτε

πάντα

το

κου

µ

πί

τροφοδοσίας

για

να

ενεργοποιείτε

και

να

απενεργοποιείτε

τον

εκτυπωτή

.

Η

χρήση

πολύπριζου

,

διάταξης

προστασίας

κατά

των

διακυ

µ

άνσεων

της

τάσης

ή

διακόπτη

τοίχου

για

την

ενεργοποίηση

και

την

απενεργοποίηση

του

εκτυπωτή

µ

πορεί

να

προκαλέσει

βλάβη

στον

εκτυπωτή

.

Ο

εκτυπωτής

έχει

σχεδιαστεί

µ

ε

δυνατότητα

αυτό

µ

ατης

απενεργοποίησης

,

η

οποία

,

όταν

επιλεγεί

,

θέτει

αυτό

µ

ατα

τον

εκτυπωτή

σε

λειτουργία

χα

µ

ηλής

κατανάλωσης

εφόσον

παρα

µ

είνει

ανενεργός

για

30

λεπτά

.

Σε

αυτήν

την

κατάσταση

λειτουργίας

,

ο

εκτυπωτής

Οδηγός

χρήσης

9

background image

εξακολουθεί

να

καταναλώνει

το

πολύ

3,0 watt

ισχύος

µ

ε

την

ασύρ

µ

ατη

σύνδεση

απενεργοποιη

µ

ένη

(

το

πολύ

5,5 watt

όταν

η

ασύρ

µ

ατη

σύνδεση

είναι

ενεργοποιη

µ

ένη

)

και

ενεργοποιείται

πάλι

αυτό

µ

ατα

όταν

σταλούν

εργασίες

εκτύπωσης

στον

εκτυπωτή

.

Μπορείτε

να

απενεργοποιήσετε

τον

εκτυπωτή

µ

ε

µ

η

αυτό

µ

ατο

τρόπο

,

πατώντας

και

κρατώντας

πατη

µ

ένο

το

κου

µ

πί

τροφοδοσίας

για

τρία

δευτερόλεπτα

.

Όταν

ο

εκτυπωτής

απενεργοποιείται

µ

ε

µ

η

αυτό

µ

ατο

τρόπο

,

καταναλώνει

λιγότερο

από

ένα

watt

ισχύος

.

Ση

µ

είωση

Η

κατανάλωση

ενέργειας

µ

πορεί

να

αποτραπεί

,

εάν

κλείσετε

το

διακόπτη

του

εκτυπωτή

και

µ

ετά

αποσυνδέσετε

από

την

πρίζα

το

καλώδιο

ρεύ

µ

ατος

του

εκτυπωτή

.

Κου

µ

πί

ακύρωσης

εκτύπωσης

Πατώντας

το

κου

µ

πί

ακύρωσης

εκτύπωσης

ακυρώνεται

η

τρέχουσα

εργασία

εκτύπωσης

.

Κου

µ

πί

συνέχισης

Η

φωτεινή

ένδειξη

συνέχισης

αναβοσβήνει

όταν

απαιτείται

κάποια

ενέργεια

,

όπως

τροφοδότηση

χαρτιού

ή

αποκατάσταση

ε

µ

πλοκής

χαρτιού

.

Όταν

το

πρόβλη

µ

α

αποκατασταθεί

,

πατήστε

το

κου

µ

πί

συνέχισης

για

να

συνεχιστεί

η

εκτύπωση

.

Κου

µ

πί

αθόρυβης

λειτουργίας

Χρησι

µ

οποιήστε

τη

δυνατότητα

αθόρυβης

λειτουργίας

σε

περιπτώσεις

που

θέλετε

η

εκτύπωση

να

γίνει

αθόρυβα

,

όπως

όταν

κοι

µ

άται

το

µ

ωρό

ή

έχετε

πελάτη

στο

γραφείο

.

Πατώντας

το

κου

µ

πί

αθόρυβης

λειτουργίας

, µ

ειώνεται

η

ταχύτητα

και

η

ένταση

του

ήχου

κατά

την

εργασία

εκτύπωσης

.

Για

να

επαναφέρετε

την

κανονική

ταχύτητα

εκτύπωσης

,

πατήστε

ξανά

το

κου

µ

πί

αθόρυβης

λειτουργίας

.

Το

κου

µ

πί

ανάβει

όταν

είναι

ενεργή

η

αθόρυβη

λειτουργία

.

Η

αθόρυβη

λειτουργία

µ

πορεί

να

χρησι

µ

οποιηθεί

σε

Κανονική

,

Γρήγορη

κανονική

και

Πρόχειρη

λειτουργία

εκτύπωσης

.

Εάν

ο

εκτυπωτής

εκτυπώνει

τη

στιγ

µ

ή

που

πατάτε

το

κου

µ

πί

αθόρυβης

λειτουργίας

,

η

αθόρυβη

λειτουργία

εφαρ

µ

όζεται

από

την

επό

µ

ενη

σελίδα

.

Το

φως

στο

κου

µ

πί

αθόρυβης

λειτουργίας

θα

αναβοσβήνει

υποδηλώνοντας

ότι

η

κατάσταση

λειτουργίας

είναι

σε

ανα

µ

ονή

και

θα

ανάψει

σταθερά

όταν

τεθεί

σε

λειτουργία

η

αθόρυβη

λειτουργία

.

Φωτεινές

ενδείξεις

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

Οι

φωτεινές

ενδείξεις

Κατάστασης

της

κεφαλής

εκτύπωσης

υποδεικνύουν

την

κατάσταση

των

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Κεφάλαιο

3

10

HP Deskjet 6980 series

background image

1

Φωτεινές

ενδείξεις

κατάστασης

των

κεφαλών

εκτύπωσης

1.

Η

αριστερή

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

αντιπροσωπεύει

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

,

η

οποία

είναι

τοποθετη

µ

ένη

στην

αριστερή

πλευρά

της

βάσης

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Η

ένδειξη

ανάβει

µ

όνι

µ

α

,

όταν

η

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

της

κεφαλής

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

είναι

χα

µ

ηλή

.

Η

ένδειξη

αναβοσβήνει

,

όταν

η

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

χρειάζεται

συντήρηση

.

2.

Η

δεξιά

φωτεινή

ένδειξη

αντιστοιχεί

στην

κεφαλή

εκτύπωσης

που

βρίσκεται

στο

δεξί

µ

έρος

της

βάσης

των

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Αυτή

µ

πορεί

να

είναι

η

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

,

η

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

ή

η

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Η

ένδειξη

ανάβει

µ

όνι

µ

α

,

όταν

η

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

της

κεφαλής

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

,

της

φωτογραφικής

ή

της

γκρίζας

φωτογραφικής

κεφαλής

είναι

χα

µ

ηλή

.

Η

ένδειξη

αναβοσβήνει

,

όταν

η

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

,

η

φωτογραφική

ή

η

γκρίζα

φωτογραφική

κεφαλή

χρειάζεται

συντήρηση

.

Φωτεινές

ενδείξεις

PictBridge

Συνδέστε

µ

ια

κά

µ

ερα

συ

µ

βατή

µ

ε

PictBridge

στη

µ

προστινή

θύρα

USB

του

εκτυπωτή

,

χρησι

µ

οποιώντας

ένα

καλώδιο

USB

ψηφιακής

κά

µ

ερας

,

για

να

εκτυπώσετε

ψηφιακές

φωτογραφίες

.

Οδηγός

χρήσης

11

background image

1

Φωτεινή

ένδειξη

σύνδεσης

2

Φωτεινή

ένδειξη

σφάλ

µ

ατος

Όταν

µ

ια

κά

µ

ερα

συ

µ

βατή

µ

ε

PictBridge

είναι

συνδεδε

µ

ένη

σωστά

,

ανάβει

η

πράσινη

ενδεικτική

λυχνία

σύνδεσης

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

τροφοδοσίας

του

εκτυπωτή

αναβοσβήνει

και

η

φωτεινή

ένδειξη

σύνδεσης

παρα

µ

ένει

ανα

µµ

ένη

κατά

την

εκτύπωση

από

την

κά

µ

ερα

.

Εάν

η

κά

µ

ερα

δεν

είναι

συ

µ

βατή

µ

ε

PictBridge

ή

δεν

βρίσκεται

σε

κατάσταση

λειτουργίας

PictBridge,

αναβοσβήνει

η

πορτοκαλί

φωτεινή

ένδειξη

σφάλ

µ

ατος

.

∆ίσκοι

χαρτιού

Ο

εκτυπωτής

διαθέτει

δύο

δίσκους