HP Deskjet 6988dt Printer - Αυτόματος αισθητήρας τύπου χαρτιού

background image

αισθητήρας

τύπου

χαρτιού

Ο

αυτό

µ

ατος

αισθητήρας

τύπου

χαρτιού

της

HP

εντοπίζει

το

χαρτί

που

έχετε

τοποθετήσει

στον

εκτυπωτή

και

στη

συνέχεια

επιλέγει

τις

κατάλληλες

ρυθ

µ

ίσεις

εκτύπωσης

για

το

συγκεκρι

µ

ένο

µ

έσο

.

Κατά

συνέπεια

,

για

να

ξεκινήσετε

την

εκτύπωση

δεν

χρειάζεται

να

κάνετε

πολλά

"

κλικ

" µ

ε

το

ποντίκι

σας

,

ενώ

αυτό

µ

ατα

έχετε

την

καλύτερη

ποιότητα

εκτύπωσης

σε

απλό

χαρτί

,

φωτογραφικό

χαρτί

, µ

προσούρα

και

άλλα

χαρτιά

υψηλής

ποιότητας

.

Ο

αισθητήρας

επίσης

ελέγχει

το

πλάτος

του

χαρτιού

για

να

διασφαλίζει

ότι

αντιστοιχεί

στο

µ

έγεθος

που

έχει

επιλεγεί

στο

λογισ

µ

ικό

εκτυπωτή

.

Εάν

τα

πλάτη

είναι

διαφορετικά

,

ο

εκτυπωτής

σας

προειδοποιεί

ώστε

να

µ

ην

σπαταλήσετε

ένα

φύλλο

χαρτιού

.

Όταν

χρησι

µ

οποιείται

ο

αυτό

µ

ατος

αισθητήρας

τύπου

χαρτιού

,

ο

εκτυπωτής

σαρώνει

την

πρώτη

σελίδα

του

εγγράφου

µ

ε

το

κόκκινο

φως

του

οπτικού

αισθητήρα

,

προσδιορίζει

τη

βέλτιστη

ρύθ

µ

ιση

για

το

συγκεκρι

µ

ένο

τύπο

χαρτιού

και

ελέγχει

το

πλάτος

του

χαρτιού

.

Εάν

το

πλάτος

του

χαρτιού

είναι

διαφορετικό

από

αυτό

που

ορίζεται

στο

λογισ

µ

ικό

του

εκτυπωτή

,

ο

εκτυπωτής

σάς

προειδοποιεί

ώστε

να

έχετε

τη

δυνατότητα

να

διακόψετε

την

εκτύπωση

.

Εάν

υπάρχει

αντιστοιχία

πλάτους

,

η

σελίδα

εκτυπώνεται

,

αφού

ο

εκτυπωτής

καθορίσει

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

τύπου

χαρτιού

.

Ση

µ

είωση

Ο

αυτό

µ

ατος

ανιχνευτής

τύπου

χαρτιού

δεν

είναι

διαθέσι

µ

ος

για

έγγραφα

που

εκτυπώνονται

από

το

βοήθη

µ

α

δίσκου

απλού

χαρτιού

250

φύλλων

ή

το

βοήθη

µ

α

αυτό

µ

ατης

εκτύπωσης

σε

δύο

όψεις

µ

ε

µ

ικρό

δίσκο

χαρτιού

.

Για

περισσότερες

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

τη

χρήση

της

ρύθ

µ

ισης

του

αυτό

µ

ατου

αισθητήρα

τύπου

χαρτιού

,

ανατρέξτε

στην

ενότητα

Επιλογή

τύπου

χαρτιού

.

(

συνέχεια

)

Οδηγός

χρήσης

19

background image

Προσοχή

Μην

τοποθετείτε

τον

εκτυπωτή

σε

µ

έρος

που

έρχεται

σε

ά

µ

εση

επαφή

µ

ε

το

ηλιακό

φως

.

Η

ά

µ

εση

έκθεση

στο

ηλιακό

φως

µ

πορεί

να

επηρεάσει

τον

αυτό

µ

ατο

ανιχνευτή

τύπου

χαρτιού

.

Κεφάλαιο

3

20

HP Deskjet 6980 series

background image

4

Σύνδεση

του

εκτυπωτή

Ασύρ

µ

ατη

δικτύωση

Ενσύρ

µ

ατη

δικτύωση

Ethernet

Σύνδεση

ψηφιακής

φωτογραφικής

µ

ηχανής

USB

Ασύρ

µ

ατη

εκτύπωση

Bluetooth

Εκτύπωση

HP iPAQ Wi-Fi

USB

Ο

εκτυπωτής

συνδέεται

στον

υπολογιστή

µ

έσω

καλωδίου

USB (Universal Serial Bus

Ενιαίου

σειριακού

διαύλου

).

Για

να

χρησι

µ

οποιήσετε

καλώδιο

USB,

ο

υπολογιστής

πρέπει

να

διαθέτει

λειτουργικό

σύστη

µ

α

Windows 98 SE

ή

νεότερη

έκδοση

.

Για

οδηγίες

σχετικά

µ

ε

τη

σύνδεση

του

εκτυπωτή

χρησι

µ

οποιώντας

καλώδιο

USB,

ανατρέξτε

στο

φυλλάδιο

εγκατάστασης

που

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

.

Ση

µ

είωση

Ενδέχεται

να

µ

ην

περιλα

µ

βάνεται

καλώδιο

USB µ

ε

τον

εκτυπωτή

.

Αλλαγή

της

σύνδεσης

του

εκτυπωτή

από

USB

σε

δικτύου

Εάν

η

πρώτη

εγκατάσταση

του

εκτυπωτή

έγινε

µ

ε

σύνδεση

USB, µ

πορείτε

να

την

αναβαθ

µ

ίσετε

αργότερα

σε

σύνδεση

ασύρ

µ

ατου

ή

Ethernet

δικτύου

.

Εάν

γνωρίζετε

ήδη

πώς

να

ρυθ

µ

ίσετε

ένα

δίκτυο

, µ

πορείτε

να

χρησι

µ

οποιήσετε

τις

παρακάτω

γενικές

οδηγίες

.

Για

περισσότερες

λεπτο

µ

έρειες

σχετικά

µ

ε

τη

σύνδεση

του

εκτυπωτή

σε

δίκτυο

,

ανατρέξτε

στον

Οδηγό

Εγκατάστασης

.

Ση

µ

είωση

Για

βέλτιστη

απόδοση

και

ασφάλεια

στο

ασύρ

µ

ατο

δίκτυο

,

χρησι

µ

οποιήστε

ένα

ση

µ

είο

πρόσβασης

(

όπως

έναν

ασύρ

µ

ατο

δρο

µ

ολογητή

)

για

να

συνδέσετε

τον