HP Deskjet 6988dt Printer - Προβλήματα σύνδεσης Ethernet

background image

σύνδεσης

Εάν

ο

εκτυπωτής

εξακολουθεί

να

µ

ην

εκτυπώνει

,

ελέγξτε

τη

φωτεινή

ένδειξη

σύνδεσης

στο

πίσω

µ

έρος

του

εκτυπωτή

:

Οδηγός

χρήσης

127

background image

Κατάσταση

της

φωτεινής

ένδειξης

σύνδεσης

Εργασία

Αναβοσβήνει

Στείλτε

ξανά

το

έγγραφο

και

ελέγξτε

τη

φωτεινή

ένδειξη

δραστηριότητας

.

Σβηστή

Επιβεβαιώστε

τα

εξής

:

Το

καλώδιο

Ethernet

είναι

συνδεδε

µ

ένο

καλά

στον

εκτυπωτή

.

Ο

διανο

µ

έας

,

ο

µ

εταγωγέας

ή

ο

δρο

µ

ολογητής

του

δικτύου

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

και

λειτουργεί

σωστά

.

Ο

εκτυπωτής

είναι

συνδεδε

µ

ένος

στο

δίκτυο

.

Φωτεινή

ένδειξη

δραστηριότητας

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

σύνδεσης

είναι

ανα

µµ

ένη

,

αλλά

ο

εκτυπωτής

δεν

εκτυπώνει

:

1.

Περι

µ

ένετε

µ

έχρι

να

αδρανοποιηθεί

ο

εκτυπωτής

.

2.

Προσπαθήστε

να

εκτυπώσετε

ξανά

το

έγγραφο

.

3.

Ελέγξτε

τη

φωτεινή

ένδειξη

δραστηριότητας

στο

πίσω

µ

έρος

του

εκτυπωτή

.

Κατάσταση

της

φωτεινής

ένδειξης

δραστηριότητας

Εργασία

Αναβοσβήνει

Η

σύνδεση

Ethernet

λειτουργεί

σωστά

.

∆οκι

µ

άστε

ξανά

αυτές

τις

λύσεις

.

Σβηστή

Επιβεβαιώστε

τα

εξής

:

Ο

εκτυπωτής

είναι

επιλεγ

µ

ένος

στην

εφαρ

µ

ογή

από

την

οποία

προσπαθείτε

να

εκτυπώσετε

.

Ο

υπολογιστής

είναι

συνδεδε

µ

ένος

στο

δίκτυο

.

Ένα

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

µ

πορεί

να

ε

µ

ποδίζει

την

επικοινωνία

µ

εταξύ

του

εκτυπωτή

και

του

υπολογιστή

.

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

.

Κεφάλαιο

11

128

HP Deskjet 6980 series

background image

Ανοίξτε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

στον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

του

εκτυπωτή

.

Επιβεβαιώστε

τα

εξής

:

∆εν

χρησι

µ

οποιείτε

καλώδιο

τηλεφώνου

για

να

συνδέσετε

τον

εκτυπωτή

στο

δίκτυο

Το

καλώδιο

Ethernet

είναι

συνδεδε

µ

ένο

καλά

στον

εκτυπωτή

Ο

διανο

µ

έας

,

ο

µ

εταγωγέας

ή

ο

δρο

µ

ολογητής

του

δικτύου

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

και

λειτουργεί

σωστά

Ο

υπολογιστής

που

χρησι

µ

οποιείτε

είναι

συνδεδε

µ

ένος

στο

δίκτυο

Εάν

εξακολουθείτε

να

µ

ην

έχετε

πρόσβαση

στον

EWS

του

υπολογιστή

,

ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

:

1.

Εκτυπώστε

µ

ια

σελίδα

αναφοράς

HP

.

2.

Βρείτε

τη

διεύθυνση

IP

του

εκτυπωτή

.

3.

Ανοίξτε

το

πρόγρα

µµ

α

περιήγησης

στο

Internet.

Ση

µ

είωση

Χρησι

µ

οποιήστε

Microsoft Internet Explorer 5.0

ή

νεότερη

έκδοση

ή

Netscape 4.75

ή

νεότερη

έκδοση

.

4.

Πληκτρολογήστε

τη

διεύθυνση

IP

του

εκτυπωτή

στο

πλαίσιο

διευθύνσεως

, µ

ετά

πατήστε

Enter

.

Ένα

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

ε

µ

ποδίζει

την

επικοινωνία

µ

εταξύ

του

εκτυπωτή

και

του

υπολογιστή

Το

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

είναι

ένα

πρόγρα

µµ

α

ασφάλειας

που

προστατεύει

τον

υπολογιστή

από

εισβολές

.

Ωστόσο

,

το

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

µ

πορεί

να

ε

µ

ποδίζει

την

επικοινωνία

µ

εταξύ

του

εκτυπωτή

και

του

υπολογιστή

.

Εάν

δεν

µ

πορείτε

να

επικοινωνήσετε

µ

ε

τον

εκτυπωτή

,

δοκι

µ

άστε

να

απενεργοποιήσετε

το

προσωπικό

τείχος

προστασίας

.

Εάν

η

επικοινωνία

µ

ε

τον

εκτυπωτή

εξακολουθεί

να

είναι

αδύνατη

,

ενεργοποιήστε

ξανά

το

τείχος

προστασίας

.

Εάν

η

απενεργοποίηση

του

τείχους

προστασίας

σας

επιτρέπει

να

επικοινωνήσετε

µ

ε

τον

εκτυπωτή

,

ίσως

θέλετε

να

εκχωρήσετε

στον

εκτυπωτή

µ

ία

στατική

διεύθυνση

IP

και

µ

ετά

να

ενεργοποιήσετε

ξανά

το

τείχος

προστασίας

.

Για

εκχώρηση

στατικής

διεύθυνσης

IP

στον

εκτυπωτή

,

ανατρέξτε

στον

συνοδευτικό

Οδηγό

Εγκατάστασης

.

Προβλή

µ

ατα

ασύρ

µ

ατης