HP Deskjet 6988dt Printer - Προβλήματα με το χαρτί

background image

αποκαταστήσετε

µ

ια

ε

µ

πλοκή

χαρτιού

από

το

βοήθη

µ

α

αυτό

µ

ατης

εκτύπωσης

σε

δύο

όψεις

µ

ε

µ

ικρό

δίσκο

χαρτιού

.

Προβλή

µ

ατα

µ

ε

το

χαρτί

Ο

εκτυπωτής

δεν

τροφοδοτεί

χαρτί

∆οκι

µ

άστε

µ

ία

ή

περισσότερες

από

τις

παρακάτω

λύσεις

:

Μειώστε

τον

αριθ

µ

ό

φύλλων

στο

δίσκο

εισόδου

.

Αφαιρέστε

το

χαρτί

από

το

δίσκο

εισόδου

και

τοποθετήστε

το

και

πάλι

.

Χρησι

µ

οποιήστε

διαφορετικό

τύπο

χαρτιού

.

Ο

εκτυπωτής

εκτοξεύει

χαρτί

Αν

ο

εκτυπωτής

εκτοξεύει

το

χαρτί

,

δοκι

µ

άστε

µ

ία

από

τις

ακόλουθες

λύσεις

:

Απο

µ

ακρύνετε

τον

εκτυπωτή

από

το

ά

µ

εσο

ηλιακό

φως

.

Ο

εκτυπωτής

ενδέχεται

να

έχει

εκτεθεί

σε

ά

µ

εσο

ηλιακό

φως

,

το

οποίο

µ

πορεί

να

επηρεάσει

τον

A

υτό

µ

ατο

αισθητήρα

τύπου

χαρτιού

.

Επιλέξτε

έναν

τύπο

χαρτιού

διαφορετικό

από

την

επιλογή

Αυτό

µ

ατα

.

Εάν

εκτελείτε

βαθ

µ

ονό

µ

ηση

χρώ

µ

ατος

,

τοποθετήστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

και

τη

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Εάν

εκτυπώνετε

έγγραφο

χωρίς

περίγρα

µµ

α

και

οι

φωτεινές

ενδείξεις

συνέχισης

και

κατάστασης

των

κεφαλών

εκτύπωσης

αναβοσβήνουν

,

ακολουθήστε

τις

οδηγίες

εκτύπωσης

χωρίς

περίγρα

µµ

α

.

Βεβαιωθείτε

ότι

έχει

αφαιρεθεί

το

προστατευτικό

κο

µµ

άτι

πλαστικής

ταινίας

από

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

.

Εάν

εκτυπώνετε

έγγραφο

χωρίς

περίγρα

µµ

α

και

οι

ενδεικτικές

λυχνίες

Συνέχισης

και

Κατάστασης

κεφαλής

εκτύπωσης

αναβοσβήνουν

, µ

πορεί

να

προσπαθείτε

να

εκτυπώσετε

ένα

έγγραφο

χωρίς

περίγρα

µµ

α

µ

ε

µ

όνον

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

τοποθετη

µ

ένη

.

Όταν

εκτυπώνετε

ένα

έγγραφο

χωρίς

περίγρα

µµ

α

,

πάντα

να

έχετε

τοποθετη

µ

ένες

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

και

τριών

χρω

µ

άτων

.

Μήνυ

µ

α

"

δεν

υπάρχει

χαρτί

"

Εάν

ε

µ

φανιστεί

το

µ

ήνυ

µ

α

"

δεν

υπάρχει

χαρτί

",

ακολουθήστε

αυτές

τις

οδηγίες

.

Ε

µ

πλοκή

χαρτιού

Για

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

την

αποκατάσταση

µ

ιας

ε

µ

πλοκής

χαρτιού

,

ανατρέξτε

στη

σελίδα

ε

µ

πλοκή

χαρτιού

.

Ο

εκτυπωτής

τυπώνει

σε

πολλά

φύλλα

ταυτόχρονα

Εάν

ο

εκτυπωτής

εκτυπώνει

σε

πολλά

φύλλα

ταυτόχρονα

,

ακολουθήστε

αυτές

τις

οδηγίες

Βοηθή

µ

ατα

; (

συνέχεια

)

Οδηγός

χρήσης

137

background image

Ο

εκτυπωτής

εκτυπώνει

σε

πολλά

φύλλα