HP Deskjet 6988dt Printer - Προβλήματα με τις κεφαλές εκτύπωσης

background image

εκτύπωσης

ενός

εγγράφου

,

πατήστε

το

κου

µ

πί

συνέχισης

.

Εάν

ο

εκτυπωτής

δεν

αρχίσει

να

εκτυπώνει

πάλι

,

σηκώστε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

και

αποσυνδέστε

το

καλώδιο

τροφοδοσίας

από

το

πίσω

µ

έρος

του

εκτυπωτή

.

Προσοχή

Αρχικά

,

ελέγξτε

αν

έχουν

αποσυναρ

µ

ολογηθεί

ή

καταστραφεί

µ

έρη

του

εκτυπωτή

.

Σε

µ

ια

τέτοια

περίπτωση

, µ

εταβείτε

στην

τοποθεσία

www.hp.com/

support

ή

επικοινωνήστε

µ

ε

την

HP.

Στον

οδηγό

αναφοράς

που

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

σας

ή

στην

τοποθεσία

www.hp.com/support

µ

πορείτε

να

βρείτε

τους

αριθ

µ

ούς

τηλεφώνου

υποστήριξης

.

Εάν

δεν

έχουν

αποσυναρ

µ

ολογηθεί

ή

καταστραφεί

µ

έρη

,

ακολουθήστε

τα

εξής

βή

µ

ατα

:

1.

Ελέγξτε

και

απο

µ

ακρύνετε

ε

µ

πόδια

,

όπως

ταινία

ή

υλικά

συσκευασίας

,

που

ε

µ

ποδίζουν

τη

σωστή

µ

ετακίνηση

προς

τα

ε

µ

πρός

και

προς

τα

πίσω

των

κεφαλών

εκτύπωσης

.

2.

Βεβαιωθείτε

ότι

οι

κεφαλές

εκτύπωσης

έχουν

εγκατασταθεί

σωστά

στη

βάσης

της

κεφαλής

εκτύπωσης

.

3.

Βεβαιωθείτε

ότι

η

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

έχει

εγκατασταθεί

στην

αριστερή

πλευρά

της

βάσης

και

η

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

ή

η

φωτογραφική

κεφαλή

στη

δεξιά

πλευρά

της

βάσης

.

4.

Ελέγξτε

και

αποκαταστήστε

,

αν

υπάρχει

, µ

ια

ε

µ

πλοκή

χαρτιού

.

5.

Κατεβάστε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

.

6.

Συνδέστε

το

καλώδιο

τροφοδοσίας

στο

πίσω

µ

έρος

του

εκτυπωτή

και

ενεργοποιήστε

τον

εκτυπωτή

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

συνέχισης

δεν

αναβοσβήνει

,

συνεχίστε

την

εκτύπωση

του

εγγράφου

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

συνέχισης

αναβοσβήνει

,

πατήστε

το

κου

µ

πί

συνέχισης

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

εξακολουθεί

να

αναβοσβήνει

,

επαναλάβετε

τα

βή

µ

ατα

.

Προβλή

µ

ατα

µ

ε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

Λάθος

κεφαλή

εκτύπωσης

Η

εκτύπωση

είναι

δυνατή

µ

όνο

αν

έχουν

τοποθετηθεί

οι

σωστές

κεφαλές

εκτύπωσης

.

Εάν

ε

µ

φανιστεί

ένα

µ

ήνυ

µ

α

σφάλ

µ

ατος

που

αφορά

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

,

τότε

δεν

είναι

δυνατή

η

χρήση

µ

ίας

ή

και

των

δύο

κεφαλών

εκτύπωσης

στον

εκτυπωτή

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

που

αναβοσβήνει

,

επιση

µ

αίνει

ποια

κεφαλή

εκτύπωσης

δεν

είναι

σωστή

.

Οδηγός

χρήσης

139

background image

Για

να

βεβαιωθείτε

ότι

έχετε

τις

σωστές

κεφαλές

εκτύπωσης

:

1.

Ανοίξτε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

.

2.

∆ιαβάστε

τον

αριθ

µ

ό

επιλογής

στην

ετικέτα

της

κεφαλής

εκτύπωσης

.

1

Αριθ

µ

ός

επιλογής

2

Η

µ

ερο

µ

ηνία

εγγύησης

3.

Ελέγξτε

τη

λίστα

των

κεφαλών

εκτύπωσης

που

µ

πορούν

να

χρησι

µ

οποιηθούν

µ

ε

τον

εκτυπωτή

.

α

.

Ανοίξτε

την

Εργαλειοθήκη

του

εκτυπωτή

.

β

.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Υπολογιζό

µ

ενη

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

.

γ

.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

Πληροφορίες

κεφαλών

εκτύπωσης

για

να

προβάλετε

τη

λίστα

µ

ε

τους

αριθ

µ

ούς

επιλογής

των

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Τους

αριθ

µ

ούς

επιλογής

των

κεφαλών

εκτύπωσης

µ

πορείτε

να

τους

βρείτε

επίσης

στον

οδηγό

αναφοράς

που

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

.

4.

Ελέγξτε

την

η

µ

ερο

µ

ηνία

ισχύος

της

εγγύησης

πάνω

στην

κεφαλή

εκτύπωσης

.

5.

Εάν

η

κεφαλή

εκτύπωσης

έχει

λάθος

αριθ

µ

ό

επιλογής

ή

εάν

η

η

µ

ερο

µ

ηνία

ισχύος

της

εγγύησης

έχει

λήξει

,

τοποθετήστε

µ

ια

νέα

κεφαλή

εκτύπωσης

.

6.

Κλείστε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

τροφοδοσίας

στα

µ

ατήσει

να

αναβοσβήνει

,

τότε

το

πρόβλη

µ

α

επιλύθηκε

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

συνεχίσει

να

αναβοσβήνει

,

µ

εταβείτε

στην

τεχνική

υποστήριξη

της

HP

στη

διεύθυνση

www.hp.com/support

.

Μήνυ

µ

α

προβλή

µ

ατος

µ

ε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

Εάν

λάβετε

µ

ήνυ

µ

α

για

πρόβλη

µ

α

που

ε

µ

φανίστηκε

σε

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

,

ακολουθήστε

τα

εξής

βή

µ

ατα

:

1.

Σηκώστε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

και

αφαιρέστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

που

αναφερόταν

στο

µ

ήνυ

µ

α

σφάλ

µ

ατος

.

2.

Τοποθετήστε

πάλι

την

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

δεν

αναβοσβήνει

,

τότε

το

πρόβλη

µ

α

επιλύθηκε

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

αναβοσβήνει

,

εκτελέστε

το

επό

µ

ενο

βή

µ

α

.

3.

M

η

αυτό

µ

ατος

καθαρισ

µ

ός

των

κεφαλών

εκτύπωσης

Κεφάλαιο

11

140

HP Deskjet 6980 series

background image

4.

Τοποθετήστε

πάλι

την

κεφαλή

εκτύπωσης

στον

εκτυπωτή

και

κλείστε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

αναβοσβήνει

ακό

µ

α

,

τότε

η

κεφαλή

εκτύπωσης

δεν

είναι

σωστή

και

πρέπει

να

την

αντικαταστήσετε

.

Ση

µ

είωση

Μπορείτε

να

εκτυπώσετε

µ

ε

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

σε

τρόπο

λειτουργίας

µ

ε

εφεδρικό

µ

ελάνι

,

ένα

δεν

έχετε

διαθέσι

µ

η

µ

ια

άλλη

κεφαλή

εκτύπωσης

.

5.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

εξακολουθεί

να

αναβοσβήνει

και

µ

ετά

την

αντικατάσταση

της

κεφαλής

εκτύπωσης

, µ

εταβείτε

στην

τεχνική

υποστήριξη

της

HP

στη

διεύθυνση

www.hp.com/support

.

Μήνυ

µ

α

"Printing in ink-backup mode" (

Εκτύπωση

στον

τρόπο

λειτουργίας

µ

ε

Εφεδρικό

µ

ελάνι

)

Όταν

ο

εκτυπωτής

εντοπίζει

ότι

έχει

τοποθετηθεί

µ

όνο

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

,

τότε

ενεργοποιείται

ο

τρόπος

λειτουργίας

µ

ε

Εφεδρικό

µ

ελάνι

.

Αυτός

ο

τρόπο

εκτύπωσης

σας

επιτρέπει

να

εκτυπώνετε

µ

όνο

µ

ε

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

,

αλλά

ελαττώνει

την

απόδοση

του

εκτυπωτή

και

επηρεάζει

την

ποιότητα

της

εκτύπωσης

.

Εάν

ε

µ

φανιστεί

το

µ

ήνυ

µ

α

εκτύπωσης

σε

τρόπο

λειτουργίας

µ

ε

Εφεδρικό

µ

ελάνι

και

υπάρχουν

και

οι

δυο

κεφαλές

εκτύπωσης

στον

εκτυπωτή

,

βεβαιωθείτε

ότι

έχετε

αφαιρέσει

την

πλαστική

ταινία

και

από

τις

δύο

κεφαλές

.

Όταν

το

προστατευτικό

κο

µµ

άτι

της

πλαστικής

ταινίας

καλύπτει

τις

επαφές

της

κεφαλής

εκτύπωσης

,

ο

εκτυπωτής

δεν

µ

πορεί

να

εντοπίσει

την

κεφαλή

.

1

Αφαιρέστε

την

πλαστική

ταινία

Μήνυ

µ

α

"

Η

κεφαλή

εκτύπωσης

είναι

σε

λάθος

υποδοχή

"

Εάν

ε

µ

φανιστεί

αυτό

το

µ

ήνυ

µ

α

σφάλ

µ

ατος

,

τότε

η

κεφαλή

εκτύπωσης

έχει

τοποθετηθεί

στη

λάθος

πλευρά

της

βάσης

.

Να

εγκαθιστάτε

πάντα

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

στο

αριστερό

τ

µ

ή

µ

α

της

βάσης

των

κεφαλών

εκτύπωσης

του

εκτυπωτή

.

Εγκαταστήστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

ή

τη

φωτογραφική

κεφαλή

στο

δεξί

τ

µ

ή

µ

α

της

βάσης

των

κεφαλών

εκτύπωσης

του

εκτυπωτή

.

Ση

µ

είωση

Για

να

εντοπίσετε

εύκολα

ποια

είναι

η

σωστή

πλευρά

τοποθέτησης

της

κεφαλής

εκτύπωσης

στη

βάση

,

συγκρίνετε

το

σύ

µ

βολο

πάνω

στην

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

ε

το

σύ

µ

βολο

πάνω

από

τη

βάση

.

Οδηγός

χρήσης

141

background image

Οι

φωτογραφίες

δεν