HP Deskjet 6988dt Printer - Προβλήματα με τα έγγραφα χωρίς περίγραμμα

background image

φωτογραφίες

ή

µ

προσούρες

χωρίς

περίγρα

µµ

α

,

ακολουθήστε

αυτές

τις

οδηγίες

:

Βεβαιωθείτε

ότι

το

µ

έγεθος

χαρτιού

που

καθορίζεται

στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Μέγεθος

χαρτιού

της

καρτέλας

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

συ

µ

φωνεί

µ

ε

το

µ

έγεθος

του

χαρτιού

που

είναι

τοποθετη

µ

ένο

στο

δίσκο

Εισόδου

.

Επιλέξτε

τον

κατάλληλο

τύπο

χαρτιού

στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Τύπος

χαρτιού

στην

καρτέλα

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

.

Εάν

εκτυπώνετε

σε

κλί

µ

ακα

του

γκρι

,

επιλέξτε

Εκτύπωση

υψηλής

ποιότητας

σε

κλί

µ

ακα

του

γκρι

από

την

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

Επιλογές

χρώ

µ

ατος

στην

καρτέλα

Συντο

µ

εύσεις

εκτύπωσης

.

Μην

εκτυπώνετε

έγγραφα

χωρίς

περίγρα

µµ

α

στον

εφεδρικό

τρόπο

λειτουργίας

.

Όταν

εκτυπώνετε

έγγραφα

χωρίς

περίγρα

µµ

α

,

να

έχετε

πάντοτε

τοποθετη

µ

ένες

στον

εκτυπωτή

σας

δύο

κεφαλές

εκτύπωσης

.

Στο

φωτεινό

τ

µ

ή

µ

α

µ

ιας

φωτογραφίας

ε

µ

φανίζονται

λωρίδες

Εάν

ε

µ

φανιστούν

λωρίδες

στο

φωτεινό

τ

µ

ή

µ

α

της

φωτογραφίας

,

σε

απόσταση

περίπου

63 mm (2,5

ίντσες

)

από

τη

µ

ακριά

πλευρά

της

φωτογραφίας

,

δοκι

µ

άστε

τις

παρακάτω

λύσεις

:

Εγκαταστήστε

µ

ια

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

στον

εκτυπωτή

.

Περιστρέψτε

την

εικόνα

180°.

Ανοίξτε

το

παράθυρο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

,

κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Χαρτί

/

Ποιότητα

και

στη

συνέχεια

καθορίστε

την

Ποιότητα

εκτύπωσης

στη

Μέγιστη

ανάλυση

dpi

.

Οδηγός

χρήσης

151

background image

Στη

φωτογραφία

ε

µ

φανίζονται

οριζόντιες

γρα

µµ

ές

Εάν

στις

φωτογραφίες

ε

µ

φανίζονται

ανοικτές

ή

σκούρες

οριζόντιες

γρα

µµ

ές

:

1.

Καθαρίστε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

.

2.

Εκτυπώστε

και

πάλι

τη

φωτογραφία

.

3.

Εάν

οι

γρα

µµ

ές

ε

µ

φανίζονται

και

πάλι

,

ευθυγρα

µµ

ίστε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

.

4.

Εκτυπώστε

και

πάλι

τη

φωτογραφία

.

Η

εικόνα

εκτυπώνεται

υπό

γωνία

Βεβαιωθείτε

ότι

δεν

υπάρχει

πρόβλη

µ

α

µ

ε

την

εικόνα

του

αρχείου

.

Για

παράδειγ

µ

α

,

εάν

εκτυπώνετε

µ

ία

εικόνα

από

σαρωτή

,

βεβαιωθείτε

ότι

η

εικόνα

δεν

ήταν

τσαλακω

µ

ένη

κατά

τη

σάρωση

.

Εάν

το

πρόβλη

µ

α

δεν

υπάρχει

στην

αρχική

εικόνα

,

ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

:

1.

Αφαιρέστε

όλο

το

χαρτί

από

το

δίσκο

εισόδου

.

2.

Τοποθετήστε

το

χαρτί

σωστά

στο

δίσκο

Εισόδου

.

3.

Βεβαιωθείτε

ότι

οι

οδηγοί

χαρτιού

εφαρ

µ

όζουν

σταθερά

στην

άκρη

του

χαρτιού

.

4.

Ακολουθήστε

τις

οδηγίες

τοποθέτησης

χαρτιού

για

τον

τύπο

χαρτιού

.

Κεφάλαιο

11

152

HP Deskjet 6980 series

background image

Μουτζούρες

από

µ

ελάνι

Ακολουθήστε

αυτές

τις

οδηγίες

,

εάν

ε

µ

φανίζονται

µ

ουτζούρες

από

µ

ελάνι

στο

πίσω

µ

έρος

των

φωτογραφιών

ή

εάν

τα

χαρτιά

κολλάνε

µ

εταξύ

τους

.

Χρήση

φωτογραφικού

χαρτιού

HP.

Βεβαιωθείτε

ότι

το

φωτογραφικό

χαρτί

δεν

έχει

τσαλακωθεί

.

Εάν

το

φωτογραφικό

χαρτί

είναι

κυρτω

µ

ένο

,

τοποθετήστε

το

χαρτί

σε

µ

ια

πλαστική

σακούλα

και

λυγίστε

το

προσεκτικά

σε

κατεύθυνση

αντίθετη

µ

ε

την

κύρτωση

,

ωσότου

το

χαρτί

γίνει

επίπεδο

.

Αν

το

χαρτί

δεν

έχει

τσαλακωθεί

,

τότε

ακολουθήστε

τα

εξής

βή

µ

ατα

:

1.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

2.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Για

προχωρη

µ

ένους

.

3.

Επιλέξτε

Επιλογές

εγγράφου

και

στη

συνέχεια

πατήστε

∆υνατότητες

εκτυπωτή

.

4.

Επιλέξτε

Χρόνος

στεγνώ

µ

ατος

,

στη

συνέχεια

Αλλαγή

στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

και

κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

Αλλαγή

.

Ε

µ

φανίζεται

ένα

ρυθ

µ

ιστικό

χρόνου

στεγνώ

µ

ατος

.

5.

Μετακινήστε

το

ρυθ

µ

ιστικό

χρόνου

στεγνώ

µ

ατος

προς

την

επιλογή

Περισσότερος

και

πατήστε

OK

.

6.

Επιλέξτε

Ποσότητα

µ

ελανιού

,

στη

συνέχεια

Αλλαγή

στην

αναπτυσσό

µ

ενη

λίστα

και

κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

Αλλαγή

.

Ε

µ

φανίζεται

ένα

ρυθ

µ

ιστικό

ποσότητας

µ

ελανιού

.

7.

Μετακινήστε

το

ρυθ

µ

ιστικό

ποσότητας

µ

ελανιού

προς

την

επιλογή

Μικρή

και

πατήστε

OK

.

Ση

µ

είωση

Τα

χρώ

µ

ατα

της

εικόνας

ενδέχεται

να

γίνουν

πιο

ανοικτά

.

8.

Κάντε

κλικ

στο

OK

.

Αν

εξακολουθήσει

να

ε

µ

φανίζεται

το

πρόβλη

µ

α

,

δοκι

µ

άστε

τα

εξής

βή

µ

ατα

:

1.

Αφαιρέστε

το

φωτογραφικό

χαρτί

και

,

στη

συνέχεια

,

τοποθετήστε

στο

δίσκο

Εισόδου

απλό

χαρτί

.

2.

Πιέστε

και

κρατήστε

πατη

µ

ένο

το

κου

µ

πί

Ακύρωση

εκτύπωσης

, µ

έχρι

να

αρχίσει

ο

εκτυπωτής

να

εκτυπώνει

µ

ια

δοκι

µ

αστική

σελίδα

,

και

κατόπιν

αφήστε

το

κου

µ

πί

.

3.

Επαναλάβετε

το

βή

µ

α

2,

έως

ότου

η

αυτοδιαγνωστική

σελίδα

δεν

περιέχει

µ

ουτζούρες

από

µ

ελάνι

.

Μέρος

της

φωτογραφίας

έχει

αχνό

χρώ

µ

α

Εάν

µ

έρος

της

φωτογραφίας

έχει

αχνό

χρώ

µ

α

,

ακολουθήστε

τις

εξής

οδηγίες

.

Η

φωτογραφία

έχει

ανεπιθύ

µ

ητο

περίγρα

µµ

α

Εάν

στη

φωτογραφία

ε

µ

φανίζεται

ένα

ανεπιθύ

µ

ητο

περίγρα

µµ

α

,

ακολουθήστε

τις

εξής

οδηγίες

.

Μέρος

της