HP Deskjet 6988dt Printer - Προβλήματα εκτύπωσης με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth

background image

τεχνολογίας

Bluetooth

Η

συσκευή

Bluetooth

δεν

µ

πορεί

να

εντοπίσει

τον

εκτυπωτή

∆οκι

µ

άστε

µ

ία

από

τις

παρακάτω

λύσεις

:

Βεβαιωθείτε

ότι

o

ασύρ

µ

ατος

προσαρ

µ

ογέας

Bluetooth

της

HP

για

τον

εκτυπωτή

σας

είναι

τοποθετη

µ

ένος

στη

θύρα

σύνδεσης

ψηφιακής

φωτογραφικής

µ

ηχανής

στην

µ

προστινή

πλευρά

του

εκτυπωτή

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

στον

προσαρ

µ

ογέα

αναβοσβήνει

µ

ία

φορά

ανά

δευτερόλεπτο

όταν

ο

προσαρ

µ

ογέας

είναι

έτοι

µ

ος

να

λάβει

δεδο

µ

ένα

.

Ίσως

βρίσκεστε

πολύ

µ

ακριά

από

τον

εκτυπωτή

.

Μετακινήστε

τη

συσκευή

ασύρ

µ

ατης

τεχνολογίας

Bluetooth

πιο

κοντά

στον

εκτυπωτή

.

Η

µ

έγιστη

συνιστώ

µ

ενη

απόσταση

µ

εταξύ

της

συσκευής

ασύρ

µ

ατης

τεχνολογίας

Bluetooth

και

του

εκτυπωτή

είναι

10 µ

έτρα

(30

πόδια

).

Ο

εκτυπωτής

δεν

τύπωσε

Ο

εκτυπωτής

ίσως

δεν

αναγνωρίζει

τον

τύπο

του

αρχείου

που

αποστέλλεται

από

τη

συσκευή

ασύρ

µ

ατης

τεχνολογίας

Bluetooth.

Αλλάξτε

την

µ

ορφή

του

αρχείου

σε

έναν

τύπο

που

υποστηρίζεται

και

στείλτε

ξανά

το

αρχείο

.

Ο

εκτυπωτής

έβγαλε

κενή

σελίδα

Όταν

βγαίνει

µ

ία

κενή

σελίδα

από

τον

εκτυπωτή

ση

µ

αίνει

ότι

ο

τύπος

αρχείου

δεν

υποστηρίζεται

ή

ότι

το

αρχείο

που

εκτυπώνεται

είναι

κατεστρα

µµ

ένο

ή

πολύ

µ

εγάλο

.

Η

ποιότητα

εκτύπωσης

είναι

κακή

Η

εικόνα

που

εκτυπώσατε

ίσως

έχει

χα

µ

ηλή

ανάλυση

.

Για

καλύτερα

αποτελέσ

µ

ατα

στο

µ

έλλον

,

ρυθ

µ

ίστε

τη

συσκευή

σε

υψηλότερη

ανάλυση

,

εάν

είναι

εφικτό

.

Λάβετε

υπόψη

ότι

οι

φωτογραφίες

που

τραβάτε

µ

ε

ψηφιακές

φωτογραφικές

µ

ηχανές

ανάλυσης

VGA,

όπως

αυτές

που

διαθέτουν

τα

κινητά

τηλέφωνα

, µ

πορεί

να

µ

ην

έχουν

την

απαιτού

µ

ενη

ανάλυση

για

υψηλής

ποιότητας

εκτυπώσεις

.

Η

εικόνα

εκτυπώθηκε

µ

ε

περιθώρια

Η

εφαρ

µ

ογή

εκτύπωσης

που

είναι

εγκατεστη

µ

ένη

στη

συσκευή

σας

ασύρ

µ

ατης

τεχνολογίας

Bluetooth

ίσως

δεν

υποστηρίζει

εκτύπωση

χωρίς

περιθώρια

.

Κεφάλαιο

11

(

συνέχεια

)

146

HP Deskjet 6980 series

background image

Επικοινωνήστε

µ

ε

τον

κατασκευαστή

της

συσκευής

ή

επισκεφθείτε

την

ηλεκτρονική

του

τοποθεσία

υποστήριξης

για

να

πάρετε

την

πιο

πρόσφατη

έκδοση

της

εφαρ

µ

ογής

εκτύπωσης

.

Ο

προσαρ

µ

ογέας

ασύρ

µ

ατης

εκτύπωσης

Bluetooth

δεν

λειτουργεί

Εάν

ο

προσαρ

µ

ογέας

ασύρ

µ

ατης

εκτύπωσης

Bluetooth

φαίνεται

να

µ

ην

λειτουργεί

,

δοκι

µ

άστε

τις

παρακάτω

συ

µ

βουλές

αντι

µ

ετώπισης

προβλη

µ

άτων

:

Αφαιρέστε

τον

προσαρ

µ

ογέα

από

τον

εκτυπωτή

για

µ

ερικά

δευτερόλεπτα

και

συνδέστε

τον

ξανά

.

Απενεργοποιήστε

τον

εκτυπωτή

µ

ε

τον

προσαρ

µ

ογέα

ασύρ

µ

ατης

εκτύπωσης

Bluetooth

συνδεδε

µ

ένο

και

µ

ετά

ενεργοποιήστε

ξανά

τον

εκτυπωτή

.

Ή

δοκι

µ

άστε

αυτή

τη

σειρά

βη

µ

άτων

:

1.

Απενεργοποιήστε

τον

εκτυπωτή

.

2.

Αποσυνδέστε

τον

εκτυπωτή

από

την

παροχή

ρεύ

µ

ατος

.

3.

Τοποθετήστε

τον

προσαρ

µ

ογέα

ασύρ

µ

ατης

εκτύπωσης

Bluetooth

στον

εκτυπωτή

.

4.

Συνδέστε

ξανά

στην

παροχή

ρεύ

µ

ατος

.

5.

Ενεργοποιήστε

τον

εκτυπωτή

.

Τα

πανό

δεν