HP Deskjet 6988dt Printer - Προβλήματα ασύρματης επικοινωνίας

background image

επικοινωνίας

Εκτυπώστε

µ

ια

σελίδα

αναφοράς

HP

.

Εάν

δεν

εκτυπώνεται

η

σελίδα

αναφοράς

HP,

ελέγξτε

τα

παρακάτω

:

Ο

εκτυπωτής

είναι

εγκατεστη

µ

ένος

και

έχει

τεθεί

σε

λειτουργία

.

Οι

κεφαλές

εκτύπωσης

είναι

εγκατεστη

µ

ένες

σωστά

.

Ο

εκτυπωτής

είναι

ενεργοποιη

µ

ένος

και

έχει

τοποθετηθεί

χαρτί

στο

δίσκο

.

∆εν

υπάρχει

ε

µ

πλοκή

χαρτιού

στον

εκτυπωτή

.

Εάν

ισχύει

κάτι

από

τα

παραπάνω

,

ανατρέξτε

στη

σελίδα

Ο

εκτυπωτής

δεν

εκτυπώνει

.

Εάν

δεν

εκτυπώνεται

η

σελίδα

αναφοράς

HP,

δοκι

µ

άστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

:

Οδηγός

χρήσης

129

background image

Ελέγξτε

τη

φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

∆είτε

τη

φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

του

εκτυπωτή

:

Κατάσταση

της

φωτεινής

ένδειξης

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

Εργασία

Ανα

µµ

ένη

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

.

Σβηστή

Επιβεβαιώστε

τα

εξής

:

∆εν

υπάρχει

καλώδιο

Ethernet

συνδεδε

µ

ένο

στον

εκτυπωτή

.

Η

σύνδεση

καλωδίου

Ethernet

στον

εκτυπωτή

απενεργοποιεί

αυτό

µ

ατα

την

ασύρ

µ

ατη

επικοινωνία

.

Αποσυνδέστε

το

καλώδιο

.

Ο

εκτυπωτής

είναι

στην

πρίζα

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

είναι

ανα

µµ

ένη

Αν

η

φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

είναι

ανα

µµ

ένη

,

δοκι

µ

άστε

ξανά

να

εκτυπώσετε

το

έγγραφο

, µ

ετά

δείτε

τη

φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

επικοινωνίας

του

εκτυπωτή

:

Κατάσταση

της

φωτεινής

ένδειξης

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

Εργασία

Αναβοσβήνει

Η

δυνατότητα

ασύρ

µ

ατης

επικοινωνίας

του

εκτυπωτή

λειτουργεί

σωστά

.

∆οκι

µ

άστε

ξανά

αυτές

τις

λύσεις

.

∆εν

αναβοσβήνει

Η

ασύρ

µ

ατη

επικοινωνία

λειτουργεί

αλλά

ο

εκτυπωτής

και

ο

υπολογιστής

δεν

µ

πορούν

να

επικοινωνήσουν

.

Οι

ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

του

εκτυπωτή

δεν

ταυτίζονται

µ

ε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

Κεφάλαιο

11

130

HP Deskjet 6980 series

background image

Κατάσταση

της

φωτεινής

ένδειξης

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

Εργασία

δικτύου

.

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

.

Ο

υπολογιστής

µ

πορεί

να

είναι

ρυθ

µ

ισ

µ

ένος

σε

λάθος

ασύρ

µ

ατο

προφίλ

.

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

.

Ένα

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

µ

πορεί

να

ε

µ

ποδίζει

την

επικοινωνία

µ

εταξύ

του

εκτυπωτή

και

του

υπολογιστή

.

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

.

Οι

ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

του

εκτυπωτή

δεν

ταυτίζονται

µ

ε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

δικτύου

Οι

ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

του

εκτυπωτή

πρέπει

να

ταιριάζουν

µ

ε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

δικτύου

.

Ο

εκτυπωτής

έχει

λάθος

ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

1.

Κάντε

ένα

από

τα

παρακάτω

για

να

βρείτε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

για

το

δίκτυο

:

Λειτουργία

επικοινωνίας

του

εκτυπωτή

Εργασία

∆ίκτυο

υποδο

µ

ής

Ανοίξτε

το

βοηθητικό

πρόγρα

µµ

α

δια

µ

όρφωσης

του

ασύρ

µ

ατου

ση

µ

είου

πρόσβασης

(WAP)

.

∆ίκτυο

ad hoc

Ανοίξτε

το

βοηθητικό

πρόγρα

µµ

α

δια

µ

όρφωσης

για

την

κάρτα

δικτύου

που

είναι

εγκατεστη

µ

ένη

στον

υπολογιστή

.

2.

Συγκρίνετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

δικτύου

µ

ε

εκείνες

που

ε

µ

φανίζονται

στη

σελίδα

αναφοράς

HP.

Ση

µ

ειώστε

τυχόν

διαφορές

.

Στα

πιθανά

προβλή

µ

ατα

περιλα

µ

βάνονται

τα

εξής

:

Πρόβλη

µ

α

Λύση

Οι

διευθύνσεις

υλικού

των

φίλτρων

WAP (

διευθύνσεις

MAC).

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

.

Μία

από

αυτές

τις

ρυθ

µ

ίσεις

στον

εκτυπωτή

µ

πορεί

να

είναι

λανθασ

µ

ένη

:

Τρόπος

επικοινωνίας

Όνο

µ

α

δικτύου

(SSID)

Κανάλι

όνο

για

δίκτυα

Ad hoc)

Τύπος

ελέγχου

ταυτότητας

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

.

(

συνέχεια

)

Οδηγός

χρήσης

131

background image

Πρόβλη

µ

α

Λύση

Κρυπτογράφηση

WPA (TKIP)

3.

Εκτυπώστε

και

πάλι

το

έγγραφο

.

Εάν

το

έγγραφο

εξακολουθεί

να

µ

ην

εκτυπώνεται

,

τότε

επαναφέρετε

τον

εκτυπωτή

στις

προεπιλεγ

µ

ένες

εργοστασιακές

ρυθ

µ

ίσεις

και

χρησι

µ

οποιήστε

το

CD

λογισ

µ

ικού

του

εκτυπωτή

για

να

εγκαταστήσετε

ξανά

το

λογισ

µ

ικό

.

Η

κάρτα

ασύρ

µ

ατου

δικτύου

του

υπολογιστή

είναι

ρυθ

µ

ισ

µ

ένη

σε

λάθος

ασύρ

µ

ατο

προφίλ

Το

ασύρ

µ

ατο

προφίλ

είναι

µ

ια

ο

µ

άδα

ρυθ

µ

ίσεων

δικτύου

µ

οναδική

για

ένα

συγκεκρι

µ

ένο

ασύρ

µ

ατο

δίκτυο

.

Μία

ασύρ

µ

ατη

κάρτα

µ

πορεί

να

έχει

πολλά

ασύρ

µ

ατα

προφίλ

(

για

παράδειγ

µ

α

,

ένα

για

το

οικιακό

δίκτυο

και

ένα

για

το

δίκτυο

στο

γραφείο

).

Ανοίξτε

το

βοηθητικό

πρόγρα

µµ

α

δια

µ

όρφωσης

της

κάρτας

δικτύου

που

είναι

εγκατεστη

µ

ένο

στον

υπολογιστή

και

ελέγξτε

ότι

το

επιλεγ

µ

ένο

προφίλ

είναι

το

προφίλ

του

δικτύου

του

εκτυπωτή

.

Εάν

όχι

,

επιλέξτε

το

σωστό

προφίλ

.

Το

ραδιοσή

µ

α

είναι

αδύνα

µ

ο

Εάν

ο

εκτυπωτής

εκτυπώνει

µ

ε

αργή

ταχύτητα

,

τότε

το

ραδιοσή

µ

α

ίσως

είναι

αδύνα

µ

ο

.

Εκτυπώστε

µ

ια

σελίδα

αναφοράς

HP

και

δείτε

τους

αριθ

µ

ούς

ισχύος

του

σή

µ

ατος

(

το

5

υποδηλώνει

εξαιρετικό

σή

µ

α

,

το

1

υποδηλώνει

αδύνα

µ

ο

σή

µ

α

).

Εάν

το

σή

µ

α

είναι

αδύνα

µ

ο

,

ακολουθήστε

τις

παρακάτω

οδηγίες

.

Μείωση

των

παρε

µ

βολών

σε

ασύρ

µ

ατο

δίκτυο

Οι

παρακάτω

συ

µ

βουλές

βοηθούν

στη

µ

είωση

της

πιθανότητας

παρε

µ

βολών

σε

ένα

ασύρ

µ

ατο

δίκτυο

:

Κρατήστε

τις

ασύρ

µ

ατες

συσκευές

µ

ακριά

από

µ

εγάλα

µ

εταλλικά

αντικεί

µ

ενα

,

όπως

ερ

µ

άρια

αρχειοθέτησης

,

και

άλλες

ηλεκτρο

µ

αγνητικές

συσκευές

,

όπως

µ

ικροκύ

µ

ατα

και

ασύρ

µ

ατες

συσκευές

τηλεφώνου

,

διότι

αυτά

τα

αντικεί

µ

ενα

µ

πορεί

να

παρε

µ

ποδίσουν

το

σή

µ

α

.

Κρατήστε

τις

ασύρ

µ

ατες

συσκευές

µ

ακριά

από

µ

εγάλους

τοίχους

και

άλλες

δο

µ

ικές

κατασκευές

,

διότι

τα

αντικεί

µ

ενα

αυτά

µ

πορούν

να

απορροφήσουν

τα

ραδιοκύ

µ

ατα

και

να

µ

ειώσουν

την

ισχύ

του

σή

µ

ατος

.

Για

ένα

δίκτυο

υποδο

µ

ής

,

τοποθετήστε

το

ασύρ

µ

ατο

ση

µ

είο

πρόσβασης

(WAP)

σε

κεντρικό

ση

µ

είο

και

σε

ά

µ

εση

οπτική

επαφή

µ

ε

τις

ασύρ

µ

ατες

συσκευές

του

δικτύου

.

∆ιατηρήστε

όλες

τις

ασύρ

µ

ατες

συσκευές

του

δικτύου

εντός

ε

µ

βέλειας

µ

εταξύ

τους

.

Ένα

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

ε

µ

ποδίζει

την

επικοινωνία

µ

εταξύ

του

εκτυπωτή

και

του

υπολογιστή

Το

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

είναι

ένα

πρόγρα

µµ

α

ασφάλειας

που

προστατεύει

τον

υπολογιστή

από

εισβολές

.

Ωστόσο

,

το

προσωπικό

λογισ

µ

ικό

τείχους

προστασίας

µ

πορεί

να

ε

µ

ποδίζει

την

επικοινωνία

µ

εταξύ

του

εκτυπωτή

και

του

υπολογιστή

.

Κεφάλαιο

11

132

HP Deskjet 6980 series

background image

Εάν

δεν

µ

πορείτε

να

επικοινωνήσετε

µ

ε

τον

εκτυπωτή

,

δοκι

µ

άστε

να

απενεργοποιήσετε

το

προσωπικό

τείχος

προστασίας

.

Εάν

η

επικοινωνία

µ

ε

τον

εκτυπωτή

εξακολουθεί

να

είναι

αδύνατη

,

ενεργοποιήστε

ξανά

το

τείχος

προστασίας

.

Εάν

η

απενεργοποίηση

του

τείχους

προστασίας

σας

επιτρέπει

να

επικοινωνήσετε

µ

ε

τον

εκτυπωτή

,

ίσως

θέλετε

να

εκχωρήσετε

στον

εκτυπωτή

µ

ία

στατική

διεύθυνση

IP

και

µ

ετά

να

ενεργοποιήσετε

ξανά

το

τείχος

προστασίας

.

Για

εκχώρηση

στατικής

διεύθυνσης

IP

στον

εκτυπωτή

,

ανατρέξτε

στον

συνοδευτικό

Οδηγό

Εγκατάστασης

.

Οι

διευθύνσεις

MAC

των

φίλτρων

ασύρ

µ

ατου

ση

µ

είου

πρόσβασης

Τα

φίλτρα

MAC

είναι

µ

ια

δυνατότητα

ασφάλειας

στην

οποία

ένα

ασύρ

µ

ατο

ση

µ

είο

πρόσβασης

(WAP)

δια

µ

ορφώνεται

µ

ε

µ

ία

λίστα

διευθύνσεων

MAC

(

γνωστές

και

ως

"

διευθύνσεις

υλικού

")

συσκευών

στις

οποίες

επιτρέπεται

η

πρόσβαση

στο

δίκτυο

µ

έσω

του

WAP.

Εάν

το

WAP

δεν

έχει

τη

διεύθυνση

υλικού

µ

ιας

συσκευής

η

οποία

επιχειρεί

να

αποκτήσει

πρόσβαση

στο

δίκτυο

,

το

WAP

αρνείται

την

πρόσβαση

στη

συσκευή

.

Εάν

το

WAP

φιλτράρει

τις

διευθύνσεις

MAC,

τότε

η

διεύθυνση

MAC

του

εκτυπωτή

θα

πρέπει

να

προστεθεί

στη

λίστα

αποδεκτών

διευθύνσεων

του

WAP.

1.

Εκτυπώστε

µ

ια

σελίδα

αναφοράς

HP

.

2.

Βρείτε

τη

διεύθυνση

υλικού

του

εκτυπωτή

στη

σελίδα

αναφοράς

HP.

3.

Ανοίξτε

το

βοηθητικό

πρόγρα

µµ

α

δια

µ

όρφωσης

του

WAP,

προσθέστε

τη

διεύθυνση

υλικού

του

εκτυπωτή

στη

λίστα

των

αποδεκτών

διευθύνσεων

MAC.

Ο

εκτυπωτής

έχει

λάθος

ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

Εάν

µ

ία

από

αυτές

τις

ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

είναι

λάθος

,

δεν

θα

µ

πορείτε

να

επικοινωνήσετε

µ

ε

τον

εκτυπωτή

:

Τρόπος

επικοινωνίας

Όνο

µ

α

δικτύου

(SSID)

Κανάλι

όνο

για

δίκτυα

Ad hoc)

Τύπος

ελέγχου

ταυτότητας

Κρυπτογράφηση

WPA

Ακολουθήστε

αυτά

τα

βή

µ

ατα

για

να

διορθώσετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

δικτύου

του

εκτυπωτή

:

1.

Συνδέστε

τον

εκτυπωτή

στο

δίκτυο

ή

στον

υπολογιστή

µ

ε

ένα

καλώδιο

Ethernet.

2.

Ανοίξτε

τον

Ενσω

µ

ατω

µ

ένο

διακο

µ

ιστή

στον

Παγκόσ

µ

ιο

Ιστό

(EWS)

του

εκτυπωτή

.

3.

Κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Networking (

∆ικτύωση

)

και

στη

συνέχεια

επιλέξτε

Wireless (802.11)

κάτω

από

την

επικεφαλίδα

Connections (

Συνδέσεις

)

.

4.

Χρησι

µ

οποιήστε

τον

Οδηγό

ρύθ

µ

ισης

ασύρ

µ

ατης

σύνδεσης

στην

καρτέλα

Wireless

Setup (

Ρύθ

µ

ιση

ασύρ

µ

ατης

σύνδεσης

)

για

να

αλλάξετε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

εκτυπωτή

ώστε

να

ταιριάζουν

µ

ε

τις

ρυθ

µ

ίσεις

του

δικτύου

.

5.

Κλείστε

τον

EWS

του

εκτυπωτή

, µ

ετά

αποσυνδέστε

το

καλώδιο

Ethernet

από

τον

εκτυπωτή

.

Οδηγός

χρήσης

133

background image

Ο

εκτυπωτής

δεν

εκτυπώνει

Επιβεβαιώστε

τα

εξής

Εάν

ο

εκτυπωτής

δεν