HP Deskjet 6988dt Printer - Οι φωτογραφίες δεν εκτυπώνονται σωστά

background image

εκτυπώνονται

σωστά

Έλεγχος

του

δίσκου

χαρτιού

1.

Βεβαιωθείτε

ότι

το

φωτογραφικό

χαρτί

είναι

στο

δίσκο

εισόδου

µ

ε

την

εκτυπώσι

µ

η

όψη

στρα

µµ

ένη

προς

τα

κάτω

.

Βεβαιωθείτε

ότι

το

φωτογραφικό

χαρτί

είναι

επίπεδο

.

2.

Σύρετε

το

χαρτί

προς

τα

ε

µ

πρός

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

.

3.

Σύρετε

τους

οδηγούς

χαρτιού

, µ

έχρι

να

εφαρ

µ

όσουν

σταθερά

στην

άκρη

του

χαρτιού

.

Μην

πιέζετε

τον

οδηγό

πολύ

σφικτά

επάνω

στο

χαρτί

,

ώστε

να

µ

ην

λυγίζει

και

να

µ

ην

κυρτώνει

.

Ελέγξτε

τις

ιδιότητες

του

εκτυπωτή

Ανοίξτε

το

παράθυρο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

και

επιβεβαιώστε

τις

παρακάτω

επιλογές

:

Καρτέλα

Ρυθ

µ

ίσεις

Χαρτί

/

Ποιότητα

Το

µ

έγεθος

είναι

:

Ένα

κατάλληλο

µ

έγεθος

χαρτιού

Ο

τύπος

είναι

:

Ένα

κατάλληλο

φωτογραφικό

χαρτί

Ποιότητα

εκτύπωσης

:

Βέλτιστη

ή

Μέγιστη

ανάλυση

dpi

Τα

χρώ

µ

ατα

είναι

ξεθωριασ

µ

ένα

ή

εκτυπώνονται

εσφαλ

µ

ένα

Εάν

τα

χρώ

µ

ατα

στις

φωτογραφίες

εκτυπώνονται

ξεθωριασ

µ

ένα

ή

εσφαλ

µ

ένα

,

ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

:

1.

Βεβαιωθείτε

ότι

κα

µ

ιά

από

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

δεν

έχει

χα

µ

ηλή

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

.

Εάν

σε

κα

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

η

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

δεν

είναι

χα

µ

ηλή

,

εκτελέστε

το

βή

µ

α

2.

2.

Ευθυγρα

µµ

ίστε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

.

3.

Εκτυπώστε

και

πάλι

τη

φωτογραφία

.

4.

Εάν

τα

χρώ

µ

ατα

παρα

µ

είνουν

ξεθωριασ

µ

ένα

ή

εκτυπώνονται

εσφαλ

µ

ένα

,

βαθ

µ

ονο

µ

ήστε

το

χρώ

µ

α

.

Για

τη

βαθ

µ

ονό

µ

ηση

χρώ

µ

ατος

,

θα

πρέπει

να

είναι

τοποθετη

µ

ένες

η

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

και

η

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

.

5.

Εκτυπώστε

και

πάλι

τη

φωτογραφία

.

6.

Εάν

τα

χρώ

µ

ατα

εξακολουθούν

να

φαίνονται

ξεθωριασ

µ

ένα

ή

να

εκτυπώνονται

λανθασ

µ

ένα

,

ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

,

κάντε

κλικ

στην

καρτέλα

Χρώ

µ

α

και

,

στη

συνέχεια

,

κάντε

κλικ

στο

κου

µ

πί

Προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

.

7.

Προσαρ

µ

όστε

τα

χρώ

µ

ατα

χρησι

µ

οποιώντας

το

πλαίσιο

διαλόγου

Προηγ

µ

ένες

ρυθ

µ

ίσεις

χρώ

µ

ατος

.

Κεφάλαιο

11

142

HP Deskjet 6980 series

background image

Στη

φωτογραφία

ε

µ

φανίζονται

οριζόντιες

γρα

µµ

ές

Εάν

στις

φωτογραφίες

ε

µ

φανίζονται

φωτεινές

ή

σκούρες

οριζόντιες

γρα

µµ

ές

,

ακολουθήστε

αυτήν

τη

διαδικασία

:

1.

Καθαρίστε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

.

2.

Εκτυπώστε

και

πάλι

τη

φωτογραφία

.

3.

Εάν

οι

οριζόντιες

γρα

µµ

ές

ε

µ

φανίζονται

και

πάλι

,

ευθυγρα

µµ

ίστε

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

.

4.

Εκτυπώστε

και

πάλι

τη

φωτογραφία

.

Μέρος

της

φωτογραφίας

έχει

αχνό

χρώ

µ

α

Εάν

µ

έρος

της

φωτογραφίας

έχει

αχνό

χρώ

µ

α

,

ακολουθήστε

τις

εξής

οδηγίες

.

Μέρος

της

φωτογραφίας

είναι

αχνό

Το

αχνό

χρώ

µ

α

ε

µ

φανίζεται

στις

άκρες

ή

σε

ση

µ

εία

κοντά

στις

άκρες

µ

ιας