HP Deskjet 6988dt Printer - Οι φωτεινές ενδείξεις του εκτυπωτή ανάβουν ή αναβοσβήνουν

background image

αναβοσβήνουν

Οι

φωτεινές

ενδείξεις

του

εκτυπωτή

επιση

µ

αίνουν

την

κατάσταση

του

εκτυπωτή

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

αναβοσβήνει

Για

πληροφορίες

σχετικά

µ

ε

τη

φωτεινή

ένδειξη

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

,

ανατρέξτε

στη

σελίδα

φωτεινής

ένδειξης

ασύρ

µ

ατης

λειτουργίας

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

τροφοδοσίας

αναβοσβήνει

Η

φωτεινή

ένδειξη

στα

µ

ατά

να

αναβοσβήνει

όταν

ο

εκτυπωτής

έχει

λάβει

όλα

τα

δεδο

µ

ένα

.

Ο

εκτυπωτής

προετοι

µ

άζεται

για

εκτύπωση

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

συνέχισης

αναβοσβήνει

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

συνέχισης

αναβοσβήνει

,

ελέγξτε

τις

εξής

καταστάσεις

:

Ενδέχεται

να

µ

ην

υπάρχει

χαρτί

στον

εκτυπωτή

.

Τοποθετήστε

χαρτί

στο

δίσκο

εισόδου

και

στη

συνέχεια

πατήστε

το

κου

µ

πί

συνέχισης

.

Ενδέχεται

να

υπάρχει

ε

µ

πλοκή

χαρτιού

.

Ακολουθήστε

τις

παρακάτω

οδηγίες

για

την

αποκατάσταση

της

ε

µ

πλοκής

χαρτιού

.

Οι

κεφαλές

εκτύπωσης

είναι

οι

σωστές

κεφαλές

εκτύπωσης

για

τον

εκτυπωτή

και

έχουν

τοποθετηθεί

σωστά

.

Η

λειτουργία

του

εκτυπωτή

ενδέχεται

να

έχει

στα

µ

ατήσει

.

Ακολουθήστε

αυτές

τις

οδηγίες

για

να

επαναφέρετε

τη

λειτουργία

ενός

εκτυπωτή

που

έχει

στα

µ

ατήσει

.

Η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

κεφαλών

εκτύπωσης

ανάβει

ή

αναβοσβήνει

Ο

εκτυπωτής

διαθέτει

δύο

φωτεινές

ενδείξεις

κατάστασης

κεφαλής

εκτύπωσης

.

Κεφάλαιο

11

158

HP Deskjet 6980 series

background image

1.

Η

αριστερή

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

αντιπροσωπεύει

την

κεφαλή

εκτύπωσης

τριών

χρω

µ

άτων

,

η

οποία

είναι

τοποθετη

µ

ένη

στην

αριστερή

πλευρά

της

βάσης

κεφαλών

εκτύπωσης

.

2.

Η

δεξιά

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

αντιπροσωπεύει

την

κεφαλή

εκτύπωσης

µ

αύρου

χρώ

µ

ατος

ή

τη

φωτογραφική

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Μία

από

αυτές

τις

κεφαλές

εκτύπωσης

έχει

τοποθετηθεί

στη

δεξιά

πλευρά

της

βάσης

κεφαλών

εκτύπωσης

.

Αν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

είναι

ανα

µµ

ένη

και

δεν

αναβοσβήνει

Ελέγξτε

αν

η

κεφαλή

εκτύπωσης

έχει

χα

µ

ηλή

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

.

Αν

µ

ια

κεφαλή

εκτύπωσης

έχει

χα

µ

ηλή

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

,

εξετάστε

το

ενδεχό

µ

ενο

αντικατάστασης

της

κεφαλής

εκτύπωσης

.

Αν

κα

µ

ία

κεφαλή

εκτύπωσης

δεν

έχει

χα

µ

ηλή

στάθ

µ

η

µ

ελανιού

,

πατήστε

το

κου

µ

πί

Συνέχιση

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

της

κεφαλής

εκτύπωσης

παρα

µ

ένει

ανα

µµ

ένη

,

απενεργοποιήστε

και

µ

ετά

ενεργοποιήστε

ξανά

τον

εκτυπωτή

.

Αν

η

φωτεινή

ένδειξη

κατάστασης

είναι

ανα

µµ

ένη

και

αναβοσβήνει

Βεβαιωθείτε

ότι

έχουν

τοποθετηθεί

οι

σωστές

κεφαλές

εκτύπωσης

.

Αν

η

φωτεινή

ένδειξη

άρχισε

να

αναβοσβήνει

κατά

την

εκτύπωση

ενός

εγγράφου

χωρίς

περίγρα

µµ

α

,

ακολουθήστε

τις

οδηγίες

εκτύπωσης

χωρίς

περίγρα

µµ

α

.

∆ιαφορετικά

,

ακολουθήστε

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

:

1.

Σηκώστε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

,

αφαιρέστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

που

βρίσκεται

δεξιά

και

στη

συνέχεια

κλείστε

το

κάλυ

µµ

α

.

2.

Ακολουθήστε

ένα

από

τα

παρακάτω

βή

µ

ατα

:

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

αναβοσβήνει

:

Ανοίξτε

το

κάλυ

µµ

α

του

εκτυπωτή

,

τοποθετήστε

πάλι

την

κεφαλή

εκτύπωσης

που

είχατε

αφαιρέσει

και

αφαιρέστε

την

άλλη

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Πηγαίνετε

στο

βή

µ

α

3.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

είναι

σβηστή

:

Υπάρχει

κάποιο

πρόβλη

µ

α

µ

ε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

που

αφαιρέσατε

.

Πηγαίνετε

στο

βή

µ

α

3.

3.

M

η

αυτό

µ

ατος

καθαρισ

µ

ός

της

κεφαλής

εκτύπωσης

Μετά

τον

καθαρισ

µ

ό

της

κεφαλής

εκτύπωσης

,

τοποθετήστε

την

πάλι

στον

εκτυπωτή

.

Εάν

η

φωτεινή

ένδειξη

συνεχίζει

να

αναβοσβήνει

,

αντικαταστήστε

την

κεφαλή

εκτύπωσης

.

Οδηγός

χρήσης

159

background image

Όλες

οι

φωτεινές

ενδείξεις

αναβοσβήνουν

Ενδεχο

µ

ένως

απαιτείται

επανεκκίνηση

του

εκτυπωτή

.

1.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

Τροφοδοσία

για

να

θέσετε

τον

εκτυπωτή

εκτός

λειτουργίας

και

,

στη

συνέχεια

,

πατήστε

το

κου

µ

πί

Τροφοδοσία

για

να

επανεκκινήσετε

τον

εκτυπωτή

.

Αν

οι

φωτεινές

ενδείξεις

εξακολουθούν

να

αναβοσβήνουν

,

προχωρήστε

στο

βή

µ

α

2.

2.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

τροφοδοσίας

για

να

απενεργοποιήσετε

τον

εκτυπωτή

.

3.

Αποσυνδέστε

το

καλώδιο

ρεύ

µ

ατος

του

εκτυπωτή

από

την

ηλεκτρική

πρίζα

.

4.

Συνδέστε

πάλι

το

καλώδιο

ρεύ

µ

ατος

του

εκτυπωτή

στην

ηλεκτρική

πρίζα

.

5.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

τροφοδοσίας

για

να

θέσετε

τον

εκτυπωτή

σε

λειτουργία

.

Το

έγγραφο