HP Deskjet 6988dt Printer - Ασυμφωνία χαρτιού

background image

χαρτιού

,

εάν

το

χαρτί

έχει

βάρος

µ

ικρότερο

από

το

συνιστώ

µ

ενο

.

Χρησι

µ

οποιήστε

χαρτί

µ

ε

βάρος

εντός

των

συνιστώ

µ

ενων

προδιαγραφών

.

Για

προδιαγραφές

σχετικά

µ

ε

το

βάρος

του

χαρτιού

,

ανατρέξτε

στον

οδηγό

αναφοράς

που

συνοδεύει

τον

εκτυπωτή

.

Το

χαρτί

ενδέχεται

να

έχει

τοποθετηθεί

εσφαλ

µ

ένα

Ο

εκτυπωτής

εκτυπώνει

σε

πολλά

φύλλα

ταυτόχρονα

εάν

το

χαρτί

έχει

τοποθετηθεί

περισσότερο

από

όσο

πρέπει

στο

πίσω

µ

έρος

του

εκτυπωτή

ή

εάν

ο

οδηγός

χαρτιού

δεν

εφαρ

µ

όζει

σταθερά

στο

χαρτί

.

Τοποθετήστε

το

χαρτί

µ

έσα

στο

δίσκο

εισόδου

,

σπρώχνοντας

το

χαρτί

µ

έχρι

να

στα

µ

ατήσει

και

,

στη

συνέχεια

,

εφαρ

µ

όστε

τον

οδηγό

χαρτιού

σταθερά

στην

άκρη

της

στοίβας

χαρτιού

.

Ο

εκτυπωτής

µ

πορεί

επίσης

να

εκτυπώνει

σε

πολλά

φύλλα

ταυτόχρονα

,

εάν

διαφορετικοί

τύποι

χαρτιού

έχουν

τοποθετηθεί

στο

δίσκο

Εισόδου

.

Για

παράδειγ

µ

α

,

το

φωτογραφικό

χαρτί

µ

πορεί

να

ανα

µ

ειχθεί

µ

ε

το

απλό

χαρτί

.

Αδειάστε

το

δίσκο

Εισόδου

και

τοποθετήστε

µ

όνον

τον

τύπο

χαρτιού

που

είναι

κατάλληλος

για

το

έγγραφο

που

εκτυπώνετε

.

Ασυ

µ

φωνία

χαρτιού

Εάν

ε

µ

φανιστεί

ένα

µ

ήνυ

µ

α

σφάλ

µ

ατος

για

ασυ

µ

φωνία

χαρτιού

,

ση

µ

αίνει

ότι

το

µ

έγεθος

ή

ο

τύπος

χαρτιού

που

έχει

επιλεγεί

στο

πρόγρα

µµ

α

λογισ

µ

ικού

ή

στο

λογισ

µ

ικό

εκτυπωτή

δεν

ταιριάζει

µ

ε

το

χαρτί

στο

δίσκο

εισόδου

.

Μπορείτε

να

συνεχίσετε

την

εκτύπωση

ακό

µ

α

και

όταν

υπάρχει

ασυ

µ

φωνία

χαρτιού

,

πατώντας

το

κου

µ

πί

συνέχισης

.

Για

να

ακυρώσετε

την

εκτύπωση

,

πατήστε

το

πλήκτρο

ακύρωσης

.

Για

να

διορθώσετε

την

ασυ

µ

φωνία

χαρτιού

,

αλλάξτε

τις

επιλογές

µ

εγέθους

τύπου

χαρτιού

στο

πρόγρα

µµ

α

λογισ

µ

ικού

ή

στο

λογισ

µ

ικό

εκτυπωτή

ή

αλλάξτε

το

χαρτί

στο

δίσκο

εισόδου

.

Στο

πρόγρα

µµ

α

λογισ

µ

ικού

,

ακολουθήστε

τα

εξής

βή

µ

ατα

:

1.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

ακύρωσης

.

2.

Επιλέξτε

το

µ

ενού

Αρχείο

και

κάντε

κλικ

στην

επιλογή

∆ια

µ

όρφωση

σελίδας

.

3.

Στο

παράθυρο

∆ια

µ

όρφωση

σελίδας

,

βεβαιωθείτε

ότι

έχουν

επιλεγεί

το

σωστό

µ

έγεθος

και

τύπος

χαρτιού

.

Εάν

το

µ

έγεθος

και

ο

τύπος

χαρτιού

αντιστοιχούν

στο

χαρτί

που

βρίσκεται

στο

δίσκο

εισόδου

,

συνεχίστε

µ

ε

το

βή

µ

α

2.

Εάν

το

µ

έγεθος

και

ο

τύπος

δεν

ταιριάζουν

,

επιλέξτε

το

κατάλληλο

µ

έγεθος

και

τύπο

ή

αλλάξτε

το

χαρτί

στο

δίσκο

εισόδου

.

4.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

Συνέχιση

για

να

συνεχίσετε

την

εκτύπωση

.

Στο

πρόγρα

µµ

α

λογισ

µ

ικού

,

ακολουθήστε

τα

εξής

βή

µ

ατα

:

1.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

ακύρωσης

.

2.

Ανοίξτε

το

πλαίσιο

διαλόγου

Ιδιότητες

εκτυπωτή

.

Κεφάλαιο

11

138

HP Deskjet 6980 series

background image

3.

Στην

καρτέλα

Χαρτί

/

Ποιότητα

,

βεβαιωθείτε

ότι

βεβαιωθείτε

ότι

µ

έγεθος

και

ο

τύπος

χαρτιού

αντιστοιχούν

στο

χαρτί

που

βρίσκεται

στο

δίσκο

εισόδου

.

Εάν

το

µ

έγεθος

και

ο

τύπος

δεν

ταιριάζουν

,

επιλέξτε

το

κατάλληλο

µ

έγεθος

και

τύπο

ή

αλλάξτε

το

χαρτί

στο

δίσκο

εισόδου

.

4.

Πατήστε

το

κου

µ

πί

Συνέχιση

για

να

συνεχίσετε

την

εκτύπωση

.

Ο

εκτυπωτής

στα

µ

άτησε

να